Ny avhandling: Svårt för män att söka vård för psykisk ohälsa

1
88

Dagens Arena, 2022-04-06

Män med psykisk ohälsa möter flera hinder för att söka vård, jämfört med kvinnor. Särskilt män med låg utbildningsnivå och kunskap om psykisk ohälsa. Män har också generellt en mer negativ attityd mot andra med depression, visar ny avhandling från Göteborgs universitet.

Hälso- och sjukvårdslagen är tydlig med att vård ska ges efter behov. Men män med psykisk ohälsa söker ofta inte behandling för sina symptom, jämfört med kvinnor. En ny avhandling från Göteborgs universitet har undersökt vilka barriärer män möter.

Läs artikeln på Dagens Arena >>

Previous articlePsykiatrins brist på självinsikt
Next articleAlicia – en av många
Mad in Sweden fungerar som ett forum för dem som är intresserade av och vill reformera samhällets syn på och insatser vid psykisk ohälsa. Vi strävar efter en kritisk granskning av gällande hälsoparadigm och en rik mångfald av röster och erfarenheter i ämnet.

1 COMMENT

 1. Behövdes det verkligen en studie för att komma fram till det resultatet?

  Varken artikeln eller forskaren, ger intryck av att vara psykiatri- eller psyko-farmaka-kritisk. Speciellt inte när hon nämner depression eller depressiva symptom, som verkar vara den psykiska ohälsa som mest fokuseras på.

  Att män i lägre grad söker vård för depressiva symptom, kan ju bero på dels att dom inte tycker sjukvården har något bra att erbjuda och dels att dom kanske själva(eller tillsammans med vänner, vilket artikeln inte säger någonting om) hanterar symptomen tillräckligt bra ändå.

  Om attityden gentemot ‘personer som har depressiva symptom’ ifrån män, är sämre än bland kvinnor, är det trist. Men jag tvivlar starkt, på att deras teori omkring varför, stämmer. Tror mer att man vill att det ska vara så, än att det är så.
  Det handlar också om hur definierar som “sämre attityd”, hur måttet för attityd ser ut.

  Kan också vara så att mäns sämre attityd gentemot personer med depression eller depressiva symptom, bara är mer öppen, overt, uttrycks på ett visst sätt, och att kvinnors attityd skulle kunna vara mer dold,underförstådd, eller ta andra uttryck.

  Men jag är nog ändå beredd att hålla med om att mäns attityd gentemot personer med psykisk ohälsa generellt sätt är klart sämre. Tror dock att yngre generationer män har en bättre attityd än äldre generationer.

  Tveksam till om orsakerna till sämre attityd, beror på normer om manlighet, tror snarare det handlar om arbetsidealet, och synen på vad som är arbete eller gynnsamt för samhälle, individ, kollektiv.

  Synen på arbete, arbetsförmåga är ju starkt kopplad till normer och attityder kring psykisk ohälsa.