Självskador är en större orsak till sjukhusvård än våldsbrott

1
132

SVT, 2022-01-16

Allvarliga våldsbrott som leder till sjukhusvård har minskat de senaste tio åren. Det är fyra gånger vanligare att vårdas på sjukhus efter självskador än av våld från en annan person. Det visar statistik från Socialstyrelsen. Även inom den mest våldsutsatta gruppen unga män är det betydligt vanligare att hamna på sjukhus efter självskador jämfört med våldsbrott.

– Jag tror att många underskattar hur omfattande problem är med psykisk ohälsa, säger Felipe Estrada, professor i kriminologi vid Stockholms universitet.

Läs hela artikeln här.

1 COMMENT

  1. Mycket bra att det nämns, och av en kriminolog.

    Kanske speciellt, i dessa tider när förekomst av våld används som skrämseltaktik av (
    i mitt tycke populistiska) politiker för att sälja in löften om “ordning”(som lösning på våldet).

    Men alltså, från politiker- eller myndighetshåll, ingen lösning eller hållbar lösning på det våld som mänskor med någon form av starkt inre lidande(vilket jag väljer att använda som synonym för psykisk ohälsa) orsakar sig själva. (Om man ens kan säga att någonting någonsin är helt självförvållat)