Förbjud att behandla unga som mår dåligt med endast läkemedel

0
136

Göteborgs-Posten, 2023-04-15

Ekots granskning rapporterar om en rad brister i barn- och ungdomspsykiatrins vård av 11-åriga Bryna som tog sitt liv förra året. Trots allvarliga symtom som ångest, självmordstankar och självskador fick hon endast medicin som behandling. Efter sex månader tog hon sitt liv i hemmet. Det är nu tid för att införa lex Bryna och lagstadga om ett brett utbud av behandlingsalternativ vid barn och ungas psykiska ohälsa.

Det är också hög tid att Sverige, i enlighet med FN:s barnrättskommittés uppmaningar, tar krafttag mot överförskrivningen av psykofarmaka till barn och unga. Sjukvården kan inte fortsätta bemöta psykiskt lidande hos barn och unga med tabletter som lösning på desperata rop på hjälp. Det behövs alternativ och alternativen behöver vara tillgängliga för alla, oavsett bostadsort och socioekonomisk status.

Läs hela artikeln >>