En konferens som vittnar om förändring

2
156

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2021-09-20

I lördags, den 18 september, var det äntligen dags för vår efterlängtade konferens “Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”. En konferens som bl.a. lyfte upp vår samtids utmaningar och möjligheter när det gäller förståelse och bemötande av det vi kallar psykisk ohälsa. De känslor som känns starkast för mig personligen så här drygt ett dygn efter konferensen är inspiration, hopp och framtidstro.

Det hade varit en lång väntan på vår konferens från det att vi på vårt allra första årsmöte våren 2019 anammade ett medlemsinitiativ om en årlig konferens i anslutning till våra årsmöten. Och det har varit många turer sedan planeringen av denna vår allra första konferens startade för drygt 2,5 år sen. De som varit involverade från början och de som blivit det allt eftersom under resans gång, antingen som funktionärer, talare, övriga medverkande eller publik, har bl.a. fått bevittna hur vi fått flytta fram konferensen vid tre (!) tillfällen pga. rådande samhällssituationen. Men nu var det äntligen dags och det är vi evigt tacksamma för.

Förändringen kommer

Min spontana känsla så här direkt efter konferensen är att det vi alla tillsammans gjorde i lördags verkligen betyder något. Det kan jag i alla fall säga personligen. Att få lyssna Göran Högberg ge en tankeväckande inblick i samtidens medikalisering och dess konsekvenser, Klara Wiksten berätta om sin resa från svåra barndomserfarenheter och psykisk ohälsa till återhämtning genom frigörelse från psykiatrin, Jan-Magne Sörensen berätta om sin resa och om medicinfria behandlingsalternativ vid psykos, Mette Ellingsdalen ge en inspirerande inblick norska brukarrörelsens strategier och kampanj för att driva genom verkställandet av den medicinfria psykiatriska vården som idag är en lagstadgad skyldighet för alla regioner i Norge, Magnus Hald berätta om den allra första offentliga medicinfria psykiatriska avdelningen på Tromsö Universitetssjukhus, och Ole Andreas Underland inspirera som sociala entreprenör bakom Norges allra första psykiatriska sjukhus som erbjuder medicinfri vård för den som önskar det – allt detta i trygg ledning av moderator Åsa Nilsonne – det var inspirerande och hoppingivande. Om jag till detta lägger inläggen och engagemanget från publiken under panelsamtalet så förstärks jag ytterligare i min övertygelse om att förändringen är på väg. Den är lika ofrånkomlig som nödvändig. Vi tillsammans är förändringen!

Läs hela artikeln här.

2 COMMENTS