Alltför många barn får ADHD-mediciner för lättvindigt

0
90

Göteborgs-Posten, 2023-01-20

I höstas publicerade Socialstyrelsen remissversionen av nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD. I riktlinjerna ges högsta prioritet till att än fler barn och ungdomar med misstänkt ADHD ska diagnostiseras och att läkemedel ska ingå i första linjens behandling. Samtidigt bortser man från vetenskaplig kunskap om att stress, psykosocial belastning och psykiska trauman kan leda till ADHD-symptom, skriver bland andra Jan Aronsson, leg. psykoterapeut.

Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar skenar och allt fler erhåller diagnosen ADHD. Idag medicinerar cirka 70 000 barn och ungdomar med läkemedel mot ADHD, i vissa kommuner mer än var sjunde pojke i åldersgruppen 10 – 17 år. Antalet flickor som läkemedelsbehandlades mot ADHD ökade från 2006 till 2021 med över 1 000 procent.

Läs hela artikeln >>