Dela med dig av din erfarenhet från barn och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård

0
112

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2020-10-01

Vad ser du skulle kunna förbättra vården inom BUP heldygnsvård? Nu har du chansen att vara med och påverka genom att dela med dig av dina erfarenheter i vår enkät. Enkäten kommer att vara öppen under oktober 2020.

Varför är detta viktigt?

För att vården inom barn- och ungdomspsykiatrin ska bli så bra som möjligt behöver vi veta vilka arbetssätt och insatser som fungerar bäst. SBU och Socialstyrelsen vill nu ta reda på vad du som har erfarenhet av BUP heldygnsvård anser vara viktigast att utveckla och forska om.

Vem kan vara med?

Alla med intresse av utveckling inom BUP och heldygnsvård kan delta i enkäten.

Vi vänder oss särskilt till dig som är mellan 16 till 25 år och har vårdats inom BUP heldygnsvård eller är anhörig till någon som vårdats inom BUP heldygnsvård.

Vi vill även gärna att du som jobbar inom BUP heldygnsvård eller du som forskar inom området skickar in synpunkter.

Hur gör jag?

I enkäten kan du själv dela med av dina tankar om vad som kan utvecklas i vården. Du är anonym när du svarar på enkäten. Vi efterfrågar INTE uppgifter om dig som är personliga – till exempel namn, ort, ålder, datum osv – i enkäten. Läs mer om hur om hur vi hanterar enkätsvar och personuppgifter.

Enkäten

Klicka här för att komma till enkäten

Är du intresserad av att bidra ännu mer?

När vi sammanställt resultaten från enkäten kommer patienter, deras närstående och vårdpersonal att tillsammans välja ut de viktigaste frågorna. Vi kommer då att arbeta i en mindre grupp som träffas en heldag i Stockholm, preliminärt i början av 2021. Om du är intresserad att ingå i en sådan arbetsgrupp kan du anmäla ditt intresse här . Det kommer inte att påverka din anonymitet i enkäten.

Vad händer sedan?

Socialstyrelsen och SBU kommer sedan att arbeta vidare med de frågor som särskilt lyfts fram i enkät och diskussioner. Resultatet kommer också att spridas till forskningsfinansiärer, forskare, kliniskt verksamma vårdgivare, patienter och närstående. Det kommer förhoppningsvis att påverka vilken forskning som prioriteras och får anslag, vilket i förlängningen gör att vi får bättre kunskap om vilken vård och vilka insatser som faktiskt fungerar bäst.

För mer information, se SBU:s hemsida här.