Ivo får kritik för bristande tillsyn inom tvångsvården

1
133

Läkartidningen, 2021-04-29

JO kritiserar Inspektionen för vård och omsorg för brister i tillsynen inom den psykiatriska tvångsvården. Bland annat saknar myndigheten samlad kunskap om i vilken omfattning vårdgivarna använder tvångsåtgärder, konstaterar JO i ett beslut.

2019 inledde Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning en granskning av hur Inspektionen för vård och omsorg (IVO) följer upp vården enligt de psykiatriska tvångsvårdslagarna.

I granskningen har JO tittat på hur Ivo följer upp vårdgivarnas användning av tvångsåtgärder och vården av patienter som hålls avskilda under lång tid. Man har också tittat på tillsynsmyndighetens hantering av anmälningar enligt lex Maria och det så kallade säkerhetsregistret, där uppgifter om verksamheter som bedriver psykiatrisk tvångsvård ska registreras av Ivo.

– Jag kan konstatera att Ivo inte har någon samlad kunskap om i vilken omfattning vårdgivarna använder tvångsåtgärder. Min granskning visar att Ivo inte heller har använt sig av de verktyg som myndigheten fått av lagstiftaren för att skaffa sig sådan kunskap, vilket jag anser är mycket allvarligt, säger Elisabeth Rynning i ett pressmeddelande.

Läs hela artikeln här.

1 COMMENT

  1. Tyvärr tror jag lite kritik är för lite för att någonting ska ändras avsevärt inom sluten- och öppenvård, vad gäller tvång. Det är så klart ändå bra att det framkommer, men jag tror det är väldigt få som läser här och/eller på läkartidningen.

    Det vore bra om riksdagledamöter engagerade sig i frågan och man som väljare kunde se klara skillnader i hur relaterade frågor behandlas och engageras för, mellan partierna, så att förändringar inom välfärden(psykiatrin) inte enbart görs till något som civilsamhälle och frivilliga blir ansvariga för.

    Något som inte nämns, i denna artikel och sällan bland artiklar som inbegriper IVO, är väl att klagomål numera i första hand ska riktas till enheten, och mer sällan än tidigare tas upp av IVO. Hade IVO fått ökade resurser och riktlinjerna för möjligheter att anmäla ändras tillbaka, tror jag det lett till ökad patientmakt. Men som vanligt ska det sparas på det gemensamma.