Esketamin får ny indikation på svag grund

0
108

Läkartidningen, 2021-11-22

Enligt Fass är esketamin i form av nässprej (Spravato), i kombination med SSRI eller SNRI, indicerat för vuxna med behandlingsresistent depression som inte svarat på minst två olika behandlingar med antidepressiva läkemedel.

NT-rådet (regionernas samverkansmodell för läkemedel) publicerade i slutet av juni 2021 ytterligare en indikation [1]. Rådet rekommenderar esketamin även vid »psykiatriska nödsituationer«. Denna nya indikation har förts ut av producenten Janssen i annonser i tidskrifterna Svensk psykiatri, Sjukhusläkaren och Läkartidningen.

NT-rådet anger att en psykiatrisk nödsituation innefattar att: »Patienten skall ha svår depression. Patienten skall ha självmordstankar med avsikt att agera eller självmordsplaner. Det skall föreligga ett akut behov av snabb antidepressiv effekt.« I reklamen för esketamin-spray i USA anger dock Janssen att »It is not known if SPRAVATO is safe and effective for use in preventing suicide or in reducing suicidal thoughts or actions« [2]. Detta finns inte med i den svenska reklamen.

Läs hela artikeln här.