Ångest ökar när Bris summerar barns sökningar 2020

1
107

BRIS, 2020-12-10

Pandemin har gjort avtryck i allas liv, inte minst hos barn. När Bris idag för andra året i rad summerar vilka sökningar som ledde flest till barn- och ungdomssidorna på bris.se träder bilden fram av ett år präglat av ångest. Samtidigt syns ett trendbrott i frågor kopplade till mobbing i skolan. Bris uppmanar med anledning av resultaten vuxna att göra mer för att trygga och avlasta barn.

– Förra året uppmanade vi sökmotorerna att göra mer, i år ser vi behovet av att föräldrar behöver uppmärksamma och prata med sina barn om deras mående. Det är lätt att tänka att vi nu är hemma mer tillsammans och därmed kommer varandra närmare, men närvaro och uppmärksamhet sker inte av sig självt. Det är ett ansvar vuxna måste ta, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris.

Läs hela artikeln här.

1 COMMENT