”Alla psykoterapier är lika bra vid depression – utom i Sverige”

1
431

Dagens Medicin, 2021-06-17

Psykologen Peter Ankarberg anser att ansvariga på nationell nivå bortser från ett tydligt vetenskapligt underlag och skapar riktlinjer i otakt med forskningen.

en 18 maj i år publicerades den största nätverksmetaanalysen någonsin av psykoterapi vid depression hos vuxna [1]. Nätverksmetaanalys är en metod där resultaten från många olika enskilda studier vägs samman till övergripande slutsatser. Analysen leddes av Pim Cuijpers som är världens ledande forskare avseende metaanalyser vid psykoterapi. Det Cuijpers forskargrupp gjorde var att granska alla studier av psykoterapi vid depression från och med 1966 till och med den första januari 2020. De studier som användes var endast sådana där patienter slumpvis fördelats till olika psykoterapier eller till någon kontrollbehandling. Totalt ingick åtta olika psykoterapiformer, bland annat de metoder som är vanligast i Sverige: interpersonell psykoterapi, IPT, kognitiv beteendeterapi, KBT, och psykodynamisk psykoterapi, PDT.

Analysen visade att alla psykoterapier hade signifikanta effekter. Den visade också att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan olika psykoterapiformer. Alla psykoterapiformer kan därför användas på samma villkor i sedvanlig vård. Analysen visade också att flera psykoterapier har signifikanta effekter även vid uppföljning efter ett år. Bland dessa finns IPT, KBT och PDT. Nätverksmetaanalysens resultat stämmer väl med tidigare forskning. Det nya är att alla studier nu är inkluderad i samma uppdaterade analys vilket gör slutsatserna ännu säkrare.

Läs hela artikeln här.

1 COMMENT

  1. Socialstyrelsen är ett skämt. Läkare kommer ändå fortsätta gå på vad socialstyrelsen säger, oavsett område, och hur forskningsläget i världen eller utanför Sverige ser ut.

    Bra att psykologer och andra som är verksamma, vågar ryta ifrån eller påpeka hur skevt det står till. För dom flesta verkar, i mina ögon, vara fegisar, som bara “trivs med sina arbetsuppgifter”.