Självvald inläggning uppskattas av patienter

1
137

Forskning.se, 2022-06-20

Självvald inläggning på en psykiatrisk avdelning kan minska ångest för personer drabbade av emotionell instabilitet och självskadebeteende. Det visar en avhandling från Karolinska Institutet.

Självskadebeteende är ett stort problem i samhället, särskilt bland unga människor. Hälften av patienterna inom psykiatrin och cirka en tredjedel av Sveriges gymnasister har skadat sig själva minst en gång. Självskadebeteende förekommer bland annat hos patienter med diagnosen emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS), också kallat borderline personlighetssyndrom, och för dessa patienter finns en ny vårdform som kallas självvald inläggning.

– Vårt fokus har varit att utveckla en intervention (ungefär ”ingrepp”, redaktionens kommentar) för att ge rätt vård i tid, för att förebygga att patienter kommer till vården först efter att ha gjort suicidförsök eller självskadat sig vilket kräver akutvård, säger Joachim Eckerström, doktorand vid Karolinska Institutet.

Läs hela artikeln >>

1 COMMENT

  1. Det där är nog positivt, så länge personal och miljö är tillräckligt bra. Utöver patienter med diagnos självskadebeteende och/eller borderline, så har det väl redan visat sig att personer med någon slags psykos-diagnos har “god effekt” av frivillig inläggning, t.ex. när dom känner ett skov vara på väg.