Språket – ett av vårdens många verktyg

0
109

Läkartidningen, 2022-09-20

I en ordväxling mellan två psykiatrer i tidningen Forskning & Framsteg [1, 2] gäller grundfrågan en uppmärksammad artikel i tidningen Molecular Psychiatry [3], där författarna drar slutsatsen att det inte finns någon koppling mellan serotonin och depression, och inte heller någon evidens för att depression skulle orsakas av låg aktivitet eller låga nivåer av serotonin.

Glädjande nog berörs även en annan och kanske mer jordnära fråga: spelar det någon roll vilka förklaringsmodeller vi kommunicerar till våra patienter? Debattörerna diskuterar huruvida läkare förklarar för sina patienter att de lider av »serotoninbrist«.

Serotoninhypotesen utgör bara ett exempel – frågan är mycket större än så.

Läs hela artikeln >>