Psykiskt lidande sätts i ett sammanhang

0
156

SocialPolitik, 2023-03-12

Dagens diagnoser räcker bevisligen inte till och de hjälper oss inte förstå psykiskt lidande. Ett nytt diagnossystem som sätter diagnosen i ett sammanhang börjar spridas över världen, skriver Åsa Moberg.

PTMF är den senaste i raden av förkortningar i psykiatrin. Utskrivet: The Power Threat Meaning Frame, vilket inte heller är omedelbart klargörande. En svensk presentation kom 2020 på psykodynamisktforum.se. Översättaren Fanny Marell, socionom och psykoterapeut, introducerade på svenska begreppet RMHM, Ramverk för Makt, Hot och Mening.

Det gör idén mer begriplig. Psykiskt lidande ska inte definieras genom att separata symtom bockas av i olika formulär, det ska sättas in i ett sammanhang genom samtal med patienten. Lidandets till synes obegripliga uttryck kan göras begripliga för patienten och omgivningen, som reaktioner på hot. Fyra frågor som ställs till patienten bildar ramen, the Frame:

  1. Vad har hänt dig? (Hur opererar makt i din tillvaro?)
  2. Hur påverkar det dig? (Hur ser de eventuella hot du upplever ut?)
  3. Hur skapar du mening av detta? (Vad betyder det för dig?)
  4. Vad har du behövt göra för att överleva? (Vilka hotresponser använder du?)

Två viktiga frågor tillkommer:

  1. Vilka är dina styrkor? (Vilken tillgång till makt har du? Hur kan du påverka?)
  2. Vad är din berättelse? (Hur får du ihop detta och skapar mening?)

Så enkelt, och så många möjligheter. Den respekt som uttrycks redan i frågorna avviker tydligt från den upplevelse psykiatrin vanligen erbjuder sina besökare, både patienter och deras sociala nätverk.

Läs hela artikeln >>