Syfte och ändamål

Mad in Sweden fungerar som ett forum för dem som är intresserade av och vill reformera samhällets syn på och insatser vid psykisk ohälsa. Vi strävar efter en kritisk granskning av gällande hälsoparadigm och en rik mångfald av röster och erfarenheter i ämnet.

fap

Mad in Sweden administreras i samarbete med Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP). FAP är en nationell partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening, vars syfte är att bidra till förbättrad folkhälsa i Sverige genom att;

  • Främja psykofarmakafria behandlingsformer vid psykisk ohälsa.
  • Främja etableringen av behandlingsenheter för säker nedtrappning av psykofarmaka.
  • Främja ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och i övriga välfärdssamhället.
  • Främja kritiska reflektioner över konventionella biomedicinska förklaringsmodeller vid psykisk ohälsa.
  • Erbjuda mötesplats och kunskapsbas för såväl yrkesverksamma, ideellt engagerade som enskilda.

Mer om föreningens syfte och ändamål finner du i föreningens stadgar här.

Bli medlem och gör skillnad

Vill du bli medlem i FAP kan du göra detta genom att betala medlemsavgiften via Swish 123 076 69 98 eller bankgiro 5312-3386. Medlemsavgiften för 2019 är 250 kr för enskilt medlemskap, 350 kr för familjemedlemskap (samtliga familjemedlemmar) och 1 500 kr  för stödmedlem (företag och andra föreningar).