Syfte och ändamål

Webbmagasinet Mad in Sweden har som syfte och ändamål att fungera som en katalysator för att ompröva och utveckla samhällets insatser vid ‘psykisk ohälsa’ i Sverige. Vi anser att det nuvarande biomedicinska och farmakologiskt inriktade paradigmet har misslyckats och konstaterar att såväl vetenskaplig forskning som människor med egenupplevd erfarenhet av psykisk ohälsa, psykiatriska diagnoser och psykofarmaka kräver en djupgående förändring.

Vi vill främja en sådan förändring bland annat genom att:

  1. Publicera sammanfattningar av forskningsartiklar, nyheter, journalistiska originalartiklar, bok- och filmtips samt olika konstnärliga uttryck relaterade till vårt syfte och ändamål att reformera samhällets syn på och insatser vid psykiskt lidande.
  2. Tillhandahålla ett forum för skribenter – personer med egenupplevd erfarenhet, peer-specialister, anhöriga, psykiatriker, psykologer, socialarbetare, journalister, advokater med flera – att utforska frågor relaterade till vårt syfte och ändamål att förändra samhällets syn på och insatser vid psykiskt lidande.
  3. Producera podden GALET – om psykisk hälsa och välbefinnande i en ny tid som innehåller intervjuer med forskare, aktivister, erfarenhetsexperter, yrkesverksamma och andra som på liknande sätt utforskar teman relaterade till en grundläggande samhällsförändring i frågor rörande psykisk hälsa/ohälsa och återhämtning.

Vi tror att blandningen av journalistik, konstnärliga uttryck och samhällsdiskussion kan skapa förutsättningar för en välbehövlig samhällsförändring i frågor rörande psykisk hälsa i Sverige. Det är uppenbart att vår idag dominerande “sjukdomsmodell” är både otillräcklig och många gånger rent av kontraproduktiv. Vi anser att modellen måste ersättas av en mer personcentrerad och rättighetsbaserad modell som betonar vikten av en kontextuell förståelse av psykiskt lidande och mellanmänskliga relationers betydelse för återhämtning och välbefinnande.

Vi ser det också som viktigt att ge våra läsare möjlighet att göra sina röster hörda i den samhällsförändrande diskussionen som vi vill bidra till. Vi uppmuntrar därför läsarna att lämna kommentarer  och att skicka in personliga berättelser och debattartiklar/blogginlägg för publicering (se våra riktlinjer för publicering).

Vi välkomnar feedback på hur vi kan förbättra denna webbplats och fortsätta att bygga upp en gemenskap som kan vara en samhällelig kraft för förändring.

Mad in Sweden är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell rörelse och en del i det globala nätverket Mad in the World Network.