Kritik mot det biologiska synsättet på psykiska besvär

0
288

Läkartidningen, 2023-07-24

Psykiatrins kris. Ett sociologiskt perspektiv. Av Jonas Lindblom. Stundetlitteratur, 2023.

Många inom psykiatrin säger sig arbeta enligt ett biopsykosocialt synsätt. Men en tredelad sjukdomsmodell kan få slagsida åt ettdera hållet. Ibland är det »bio-bio-bio«-modellen och ibland den »myskosociala« modellen. En i huvudsak naturvetenskapligt skolad läkarkår drar lätt åt det biologiska. Sociala faktorers roll för hälsa och ohälsa klumpas ihop till att »miljön« spelar roll, och där stannar det. Men vad innebär »det sociala«, och varför angår det psykiatrin?

Läs hela recensionen av Johan Bengtsson >>