Intervju med Sebastian Rehnman: Filosofiska samtal som hjälper oss att förstå oss själva och livet

0
187

I höstas intervjuade vår norska kollega Birgit Valla svenska filosofiprofessorn Sebastian Rehnman. Temat för intervjun handlade om filosofiska samtal som hjälper oss att förstå oss själva och livet.

Så här ramas samtalet in i Mad in Norway:

Sebastian Rehnman är professor i filosofi, filosofisk praktiker och existensiell handledare.

Filosofiska praktiker är filosofer som har specialiserat sig på att samtala med icke-filosofer, det vill säga de flesta av oss. Genom dialog vill de stödja den andre att förstå sig själv, och att fördjupa sin förståelse för ett bra liv. I samtalet kommer Rehnman att förklara hur ett sådant samtal kan gå till.

Att lösa utmaningar genom samtal är naturligt för oss människor, och något man har sysslat med sedan antikens dagar. Att göra hjälpen till människors som har problem till en medicinsk angelägenhet är alltså något ganska nytt och en grov och ofruktsam förenkling av livet. Rehnman säger att vi måste utöka begreppet hälsa till att gälla hela livet, och på så sätt möjliggöra en mångfald av yrken och sätt att möta människor.

Rehnman understryker att för att ha sådana samtal måste man vara lyhörd, och ha modet att acceptera den andra personen och dennes berättelse. Det kräver träning i samtalets ädla konst, det vill säga dialog. Man pratar inte utifrån en teknik eller metod, eller kartlägger vad som är fel på den andra personen. Istället kommer en filosofisk praktiker att sträva efter jämlikhet i samtalet, där man försöker hjälpa människor att komma fram till sina egna svar.

Läs mer och lyssna på intervjun på Mad in Norway >>