Brittiska psykiatriker uppmanar till information om riskerna med antidepressiva

1
570

I sina nyligen publicerade riktlinjer uppmanar nu The British Royal College of Psychiatrists (RCP) till information om riskerna med antidepressiva läkemedel. Detta är en tvär vändning från tidigare riktlinjerna där man hävdat att antidepressiva inte är beroendeframkallande och att nedtrappningen ofta kan ske utan större svårigheter.

I nyligen publicerade artiklarna i engelska The Daily Mail och skotska The Herald konstaterar man nu att antidepressiva kan förstöra liv och att läkarna måste varna patienterna om ofta många och långvariga nedtrappningssymtom av antidepressiva. Detta efter att The British Royal College of Psychiatrists (RCP) i sina nyligen publicerade riktlinjer tillstått att antidepressiva ofta har många och svåra biverkningar och att nedtrappningen av antidepressiva ofta är kopplat till svåra och långvariga nedtrappnings- och utsättningssymtom. RCP har även uppmanat läkare att informera alla patienter om riskerna med antidepressiva redan vid första förskrivningen av antidepressiva.

RCP:s riktlinjer och uttalanden är helt i linje med både amerikanska läkemedelsverkets, FDA:s, samt Europeiska läkemedelsmyndighetens, EMA:s, uttalanden om de ofta omfattande och allvarliga biverkningarna av antidepressiva. I Sverige har man hittills valt en annan hållning och bl.a. har Socialstyrelsen givit antidepressiva läkemedel en mycket central plats i sina nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Det ska bli mycket spännande att se hur svenska myndigheter väljer att ta till sig RCP:s hållning gällande antidepressiva läkemedel.

Lasse Mattila

Du finner artikeln i The Daily Mail här.

Du finner artikeln i The Herald här.

 

1 COMMENT

  1. Jag önskar att det vore spännande att vänta in en svensk reaktion, men tyvärr tror jag socialstyrelsen och andra policy-makers kommer fortsätta köra i samma hjulspår, och hitta alternativa förklaringsmodeller för att förklara andra effekter som uppstår när stora delar av befolkningen blir drogade med psykofarmaka. Tänker jag spontant.