Evidens för långtidsbehandling med antidepressiva saknas

0
184

Läkartidningen, 2023-05-22

2019 hänvisade Svenska Dagbladet till statistik från Socialstyrelsen som visade att 60 procent av de drygt 1 miljon svenskar som då tog antidepressiva läkemedel hade gjort det >9 år [1]. De långa behandlingstiderna skulle kunna bero på att nationella riktlinjer rekommenderar återfallsförebyggande medicinering för både barn, vuxna och äldre [2, 3]. Motiveringen lyder: »Risken att personer med depression återinsjuknar minskar exempelvis mycket kraftigt om behandlingen med antidepressiva läkemedel fortsätter under minst 5–6 månader efter att symtomen försvunnit. I många fall kan det bli aktuellt med flerårig, ibland livslång, förebyggande behandling.«

Läs hela artikeln >>