Tuesday, 01, December, 2020

Här kan du ta del av blogginlägg skrivna av våra skribenter runt om i landet.

Bloggar

Monoaminhypotesen, Eli Lilly och Prozac

Följande artikel är baserat på en universitetsuppsats med samma titel genom studier i Medicinhistoria vid Uppsala Universitet 2020. Monoaminhypotesen & Magic bullets 1965 kom Schildkraut et al. fram med hypotesen om att psykisk ohälsa som depression skulle bero...

Nyliberalismens jagcentrerade kultur drar undan grunden för människovärde och psykisk hälsa

Ovanstående rubrik på Mad in America länkar till en artikel av Isaac Prilleltensky: Mattering at the intersection of psychology, philosophy, and politics. Begreppet ”mattering” kan översättas med ”att betyda något”. Tillämpat på nedanstående citat från...

Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer strider mot både vetenskap och beprövad erfarenhet

Nu har Socialstyrelsen uppdaterat sina nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. I likhet med tidigare ligger stor tonvikt vid uppdateringarna i den medicinska modellen och i de farmakologiska behandlingsformer som denna...

Psykiatrin – ett brott mot människofriden

Det är något som inte stämmer. I dag skrivs det ut mer psykofarmaka än någonsin tidigare i Sverige. Missbruket går allt längre ner i åldrarna. Barn får sömntabletter och antidepressiva läkemedelsdroger istället för vuxnas...

Att läka det splittrade

Djupt berörd lägger jag ifrån mig Bessel van der Kolks bok The Body Keeps the Score. En bok om trauma av en av världens ledande på området. En mänsklig, vetenskaplig och oerhört spännande bok. ”Nobody can ”treat”...

Flödder – en inkörsport till missbruk

Jag var fortfarande i tonåren när jag kom i kontakt med barn/ungdomspsykiatrin (BUP) för min...

En distriktsläkares funderingar

För många år sedan stod jag inför mitt yrkesval, inte så lätt. Jag visste att...

Psykiatrisk diagnos – effektivt för återhämtning?

Bidrar psykiatrisk diagnos till effektiv återhämtning och adekvat vård? Med tre experters syn på diagnos...

Vi söker fler skribenter och kollegor

Mad in Sweden lanserades lördagen den 16 mars 2019. Detta efter att Robert Whitaker, James...

Emotionell smärta orsaken till psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett mångfacetterat begrepp och omfattar ett brett spektrum av symtom. Till dessa...

”Vi ser med våra hjärnor, inte med våra ögon”

(Paul Bach-y-Rita) På 90-talet kom jag att resonera med en skolsköterska som hävdade att våra hjärnor...

ADHD – en neuropsykiatrisk pseudodiagnos som hänför effekter av samhällsproblem till barns genetiska förutsättningar

”Neuropsykiatriska” diagnoser som ADHD utfärdas allt oftare och har invaderat uppfostran och utbildning. Inom skolsystemet...

Felaktiga uppgifter i journalerna – detta kan du göra för att få till en rättelse

Att de uppgifter som framkommer i psykiatrins patientjournaler är riktiga är av yttersta vikt, inte...

När vården särar på det som hör ihop

Något jag aldrig riktigt har förstått är att man inte bara inom psykiatrin utan även...

Vad vi vet men väljer att inte göra något åt i diagnossamhället

Brister i barns hemmiljö utifrån deras relation till sina primära omsorgsgivare påverkar barns utveckling och...

Utsattheten är inte satt i karantän

Det är speciella tider vi lever i. Medan stora delar av samhället isoleras och stängs...

Om ökad medikalisering och återhämtningens betydelse

Just nu stärks min skräck till psykiatrin i vilken jag vårdskadades under en slutenvårdsvistelse i...

Jag ville inte dö utan bli räddad!

Efter några år inom psykiatrin förvärrades mitt självskadebeteende avsevärt eftersom rätt hjälp uteblev. Jag beskrevs...

Varför stannade jag kvar?

18 år var jag inom psykiatrin. 18 år fick jag inte den hjälp jag behövde....

En motsägelsefull historia – patientrörelsen och patienternas rätt till inflytandet över sin vård

Vi behöver lära av patientrörelsens olika erfarenheter för att förstå läget och kunna förändra. FAP,...