Saturday, 02, December, 2023

Här kan du ta del av blogginlägg skrivna av våra skribenter runt om i landet.

Bloggar

Systematiskt galenskap

Vad är en människa? För att förstå psykisk ohälsa behöver vi först förstå vad en människa egentligen är. Men det gör vi väl, tänker du kanske nu? Vetenskapen har väl ganska bra koll på...

Vi lanserar GALET – en podd om psykisk hälsa och välbefinnande i en ny...

Jag och Lasse började samarbeta kring det redaktionella arbetet med webbmagasinet Mad in Sweden för ett år sedan. Det tog inte lång tid innan vi började prata om en podd för att lyfta fram...

Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention – en orättvis betraktelse?

Framtiden verkar dunkel för den psykiska hälsan i Sverige. Det är det främsta intrycket efter en läsning av Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens Underlag till nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Det verkar vara ett viktigt...

Bevisen på att SVT brutit mot kraven på opartiskhet och saklighet

Jag har idag lämnat in kompletterande handlingar i målet mot Granskningsnämnden för radio och tv (GRN) som tidigare på osakliga grunder friat SVT och programmet Fråga doktorn. Handlingarna består av mina kommentarer på SVT:s...

Veckans kontakter med SVT, Granskningsnämnden och Förvaltningsrätten i Stockholm

Jag har under gångna veckan varit i kontakt med såväl SVT, Granskningsnämnden för radio och TV som Förvaltningsrätten i Stockholm. Nedan en kort sammanfattning av respektive kontakt. SVT I juli kontaktade jag SVT:s ansvariga utgivare för...

Därför har jag överklagat Granskningsnämndens beslut till Förvaltningsrätten

I september beslutade Granskningsnämnden för radio och tv att fria SVT: program Fråga doktorn efter...

Liverapportering från AD4E Festival 2023

Idag är det festivaldags! Här kan du följa liverapporteringen från AD4E Festival 2023 med de...

1,5 timme efter bekräftad granskning: Granskningsnämnden meddelar redan fattade beslut och friar SVT:s Fråga doktorn

Knappt hade bläcket hunnit torka efter granskningsnämndens bekräftelse på att myndigheten kommer att granska SVT:s...

Granskningsnämnden bekräftar: Båda Fråga doktorn-inslag om ADHD kommer att granskas

Jag har idag fått bekräftelse från Granskningsnämnden för radio och tv att myndigheten kommer att...

Tre myter om ADHD

Artikeln syftar inte till att täcka hela forskningsfältet kring ADHD utan enbart till att synliggöra...

Vi talar om kemisk lobotomi

När Kim söker sig till psykiatrin förväntar han sig att få hjälp med de bakomliggande...

En ny anmälan av SVT:s Fråga doktorn till granskningsnämnden

Rättelse angående sändningsdatum för nedan anmäld ADHD-inslag i SVT:s program Fråga doktorn. Rätta sändningsdatumet ska...

Ignorerade faktorer inom psykiatrin

Har någon inom psykiatrin någonsin ställt dig följande frågor: Hur ser din kost ut? Hur...

Rätt insats i rätt tid

Att man rent generellt sett saknar en helhetssyn på psykisk (o)hälsa inom psykiatrin kan ställa...

Brist på helhetssyn

Ju mer jag läser om hur människans kropp skadas av trauma desto mer förbryllad blir...

Mer kunskap om psykofarmaka räcker inte

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 4 juni efterlyser två professorer och en lektor...

Antidepressiva, offentlig vård och folkhälsa

Offentlig vård inom psykiatrin framstår som säker och effektiv när media inte presenterar kritiska forskningresultat...

Sex månaders självläkning

Nu har det gått lite drygt ett år sedan jag läste läkaren och professorn Peter...

Klara-fallet: tvångsvården avslutad men rättsskandalen fortsätter

I torsdags avskrev chefsöverläkaren slutligen den psykiatriska tvångsvården som skadade Klara mer än den hjälpte....

Fråga doktorns ADHD-inslag anmält till granskningsnämnden

Jag har idag anmält SVT:s Fråga doktorn till granskningsnämnden för radio och tv. Detta efter...