Hur du kan trappa ut antipsykotika

0
753

Equal Stockholm, 2019-05-28

Många som använder antipsykotika vill försöka sluta med de. En av de vanligaste anledningarna brukar vara svåra biverkningar som gör att man fungerar sämre i vardagen. Vi har undersökt hur evidensläget ser ut för nedtrappning. Det finns ingen, eftersom det i princip inte bedrivs forskning på området.

Tyvärr finns det väldigt lite forskning om nedtrappning av antipsykotika. Det saknas alltså evidens för olika metoder. Detta är en stor brist med tanke på hur många som får dessa läkemedel. Det mesta som skrivs om nedtrappning är från patienter själva. Det finns också en del psykiatriker som byggt upp lite kunskap genom att hjälpa sina patienter. Men i generella termer är läkare och psykiatriker inte väl insatta i denna process och saknar kunskap om att trappa ned eller ut antipsykotika. Detta är särskilt tragiskt då sjukvården i stort sett alltid rekommenderar patienter att tala med sin läkare innan de försöker trappa ned eller sluta med antipsykotika. Men det skadar inte att prata med sin läkare innan du trappar ned eller ut. I bästa fall kan de ändå ge dig stöd och hjälpa till under denna process. Tyvärr finner många människor att deras läkare inte stödjer deras beslut att trappa ned antipsykotika och inte erbjuder så mycket hjälp som de skulle vilja. Men det är viktigt att komma ihåg att ta läkemedel är ditt val. Du har rätt att trappa ut om du vill – och att ändra dig.

Läs hela artikeln här.