Kan hästunderstödd terapi hjälpa vid stress och ångest?

0
110

Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser, 2022-04-07

Natur och djur spelar en allt större roll för människans hälsa i en utmanande vardag. Naturunderstödd terapi där man samspelar med hästar intresserar allt fler. Vi tycker därför det är dags att titta på om det blir en vändpunkt för patienter med stress och ångest.

Region Skåne har satsat på naturunderstödd rehabilitering (NUR) och inom vuxenpsykiatrin har nu flera patienter med stress, ångest och depression prövat en kombination av hästunderstödd terapi (HUT) och NUR på Humlamaden Grön Rehab i Veberöd. HUT är ett samspel mellan individen, hästen och miljön och utformas till terapeutiska aktiviteter som över tid kan främja välbefinnande och hälsa men också aktivitet och delaktighet.

Läs hela artikeln >>

Läs mer om hästunderstödda insatser på Föreningen Alternativ till Psykofarmakas (FAP:s) hemsida >>