Medlemmar i DSM-5-TR-paneler fick 14 miljoner dollar i hemlig finansiering från industrin

0
404

Cirka 60 procent av de amerikanska läkare som ingick i olika paneler och arbetsgrupper för femte upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Text Revision (DSM-5-TR) fick över 14 miljoner dollar, motsvarande närmare 140 miljoner kronor, i hemlig finansiering från läkemedelsindustrin, visar en ny studie.

De flesta betalningarna avsåg mat och dryck, resor och konsultarvoden. Men mer än en tredjedel av bidragsgivarna fick ersättning för andra tjänster än konsulttjänster, till exempel att delta i ett läkemedelsföretags talarbyrå, vilket enligt medicinska etiker är särskilt problematiskt.

Läs hela artikeln i medicinska nättidsskriften Medscape (engelska) >>