Diagnoserna gör att skolan slipper ta ansvar

0
174

Svenska Dagbladet, 2024-01-21

Skolan ska möta barnens behov och de måste få en chans att lära sig i sin egen takt. En övertro på diagnoser gör att skolor kan lägga skulden för misslyckanden hos individen, skriver debattörer.
För att ett barn ska kunna ta till sig skolans kunskapsinnehåll är det avgörande att det finns en grundläggande psykosocial trygghet. Eftersom barn föds och växer upp med olika förutsättningar tar det också olika lång tid att nå ett så pass tryggt läge att de är mottagliga för lärande. Är det då rimligt att alla barn ska passera genom skolsystemet på lika lång tid?