Modiga terapeuter lär sig mer – ett poddsamtal med Carina Håkansson

0
363

Mad in Norway, 2022-03-18

Carina Håkansson är en svensk psykoterapeut, utbildare och lärare och har skrivit en doktorsavhandling med titeln The extended therapy room. Denna titel beskriver Carinas arbete väl, eftersom hon visar hur man arbetar med människor utifrån kunskap som kommer både från det levda livet, konsten och en terapeutisk förståelse.

Carina var under många år ledare för familjehemsverksamheten Familjevårdstiftelsen, som baserade sitt arbete på en humanistisk förståelse, och de fattade tidigt ett beslut om att inte använda ett diagnostiskt språk i sitt arbete. Hon är också initiativtagare till International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW), som arbetar för att öka kunskapen om hur vi kan hjälpa människor att sluta med psykofarmaka.

Carina har skrivit boken Terapeuten – om levd erfarenhet och profession där hon förmedlar det som är svårt att sätta ord på vad som händer i terapeutiska möten.

Lyssna på poddsamtalet mellan Birgit Valla från Mad in Norway och Carina Håkansson >>