Psykiska besvär vanliga vid ekonomiska problem

1
124

Folkhälsomyndigheten, 2022-11-24

Bland personer som har ekonomiska problem är det tre gånger så vanligt med psykiska besvär jämfört med de som har det bättre ställt. Det visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten.

Tolv procent av Sveriges befolkning svarar att de har haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra och räkningar det senaste året. Det är också fler i denna grupp som uppger att de har psykiska besvär, visar nya resultat från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som genomfördes under våren 2022.

År 2022 var andelen som uppgav stress, svåra besvär av ängslan, oro eller ångest och suicidtankar tre gånger högre bland de som hade ovanstående ekonomiska problem än bland övriga. Var femte person, 20 procent, uppgav till exempel svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, vilket kan jämföras med 6 procent av de som hade det bättre ställt.

Läs hela artikeln >>

1 COMMENT

  1. Även om det känns uppenbart för många med mig, så är det bra att det lyfts(/rapporteras om), med tanke på hur lätt det kan vara att bli i behov av samhällets ekonomiska stöd och hur själva det systemet ofta gör att mänskor ramlar mellan stolarna.