World Tapering Day: online konferens 4-6 november 2022

0
167

World Tapering Day är ett online-evenemang som fokuserar på förskrivning, användning och nedtrappning av antidepressiva läkemedel, bensodiazepiner, sömnmedel, antipsykotika, antiepileptika, stämningsstabiliserande medel och smärtstillande opioider: nuvarande praxis och hur den kan förbättras.

Den 4-6 november arrangerar World Tapering Day en digital konferens för att belysa personliga erfarenheter, utmaningar och vägar framåt, samt hur vi kan utveckla såväl behandling, information och vägledning för både yrkesverksamma och för hjälsökande.

För mer information om World Tapering Day och arrangemanget, se World Tapering Days hemsida >>