Saturday, 13, July, 2024

Här kan du ta del av debattartiklar skrivna av våra skribenter runt om i landet.

Debattartiklar

Den beundransvärda psykiatrin

Jag tror att många av mina vänner, kollegor, bekanta som på olika sätt försöker förbättra villkoren inom psykiatrin begår ett grundläggande misstag. Jag syftar inte på de som i sitt vardagsarbete försöker möta människor på...

En epidemi av psykisk sjukdom?

Enligt samstämmiga uppgifter har Sverige drabbats av en epidemi av psykiska sjukdomar. Fler får psykiatriska diagnoser. Fler söker sig till psykiatrin. Fler får läkemedel utskrivna. Psykiska problem är den främsta anledningen till sjukskrivningar. Kan man...

Hur DN sprider desinformation om ADHD

Resultatet av denna granskning har även publicerats på Flytkraft.se. I en artikelserie granskar Tomas Ljungberg, läkare och docent i farmakologi, hur svenska myndigheter och medier framställer diagnosen ADHD och dess uppkomst och behandling. I denna...

Konspirationsteorier och behandling av psykisk ohälsa – hänger det ihop?

Denna text finns tidigare publicerad på flytkraft.se. Konspirationsteorier, desinformation och fake news Det finns två företeelser som alltmer börjat uppmärksammas och diskuteras i dagens samhälle. Den ena företeelsen är det som oftast brukar benämnas för konspirationsteorier,...

Den svenska rättsrötan har fått ett nytt kapitel i historieböckerna

Igår kom kammarrättens slutgiltiga beslut i ”ADHD-fallet”. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd, vilket innebär att förvaltningsrättens beslut att avvisa mitt överklagande av granskningsnämndens beslut att fria SVT och Fråga doktorns vilseledande ADHD-inslag står fast. I Fråga...

Kan vi prata om andlighet? – medikaliseringen av transpersonella erfarenheter

In the West, to believe in the existence of spirits is to risk being labeled...

Nyårskrönika 2023

Året närmar sig sitt slut och vi har nu summerat det snart gångna året. Som...

Idag har jag lämnat in överklagandet till kammarrätten

Den 27 november meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm sitt beslut att avvisa mitt överklagande av Granskningsnämndens...

Idag lanserar vi GALET – en podd om psykisk hälsa och välbefinnande i en ny tid

En lång väntan är över. Idag släpper vi säsong ett och de första sex avsnitten...

Den 15 december släpper vi podden GALET – om psykisk hälsa och välbefinnande i en ny tid

På fredag den 15 december är det äntligen dags för lansering av vår nya podd,...

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet av Granskningsnämndens beslut att fria SVT

Så kom beslutet från Förvaltningsrätten i Stockholm gällande mitt överklagande av Granskningsnämndens beslut att fria...

Systematiskt galenskap

Vad är en människa? För att förstå psykisk ohälsa behöver vi först förstå vad en...

Vi lanserar GALET – en podd om psykisk hälsa och välbefinnande i en ny tid

Jag och Lasse började samarbeta kring det redaktionella arbetet med webbmagasinet Mad in Sweden för...

Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention – en orättvis betraktelse?

Framtiden verkar dunkel för den psykiska hälsan i Sverige. Det är det främsta intrycket efter...

Bevisen på att SVT brutit mot kraven på opartiskhet och saklighet

Jag har idag lämnat in kompletterande handlingar i målet mot Granskningsnämnden för radio och tv...

Veckans kontakter med SVT, Granskningsnämnden och Förvaltningsrätten i Stockholm

Jag har under gångna veckan varit i kontakt med såväl SVT, Granskningsnämnden för radio och...

Det behövs ett nytt perspektiv på den psykiska ohälsan

Den psykiska ohälsan sägs ha ökat i Sverige och ingenting tyder på att den utvecklingen...

Därför har jag överklagat Granskningsnämndens beslut till Förvaltningsrätten

I september beslutade Granskningsnämnden för radio och tv att fria SVT: program Fråga doktorn efter...

Liverapportering från AD4E Festival 2023

Idag är det festivaldags! Här kan du följa liverapporteringen från AD4E Festival 2023 med de...

1,5 timme efter bekräftad granskning: Granskningsnämnden meddelar redan fattade beslut och friar SVT:s Fråga doktorn

Knappt hade bläcket hunnit torka efter granskningsnämndens bekräftelse på att myndigheten kommer att granska SVT:s...