Antidepressiva, offentlig vård och folkhälsa

0
185

Offentlig vård inom psykiatrin framstår som säker och effektiv när media inte presenterar kritiska forskningresultat på sina förstasidor, som John Reads senaste arbete vid University of East London om antidepressiv medicins effektivitet. John Read med kollegor har studerat nära 8000 avlidna människor i England och Wales mellan 2003 och 2020 med antidepressiva medel och ifrågasätter medicinering som sätt att rädda liv. Reads team ifrågasätter också om medicineringen i sig kan vara orsak till självmord. Andra studier har dessutom påvisat att antidepressiv behandling inte är effektivare än placebo.

“…particularly concerning’ that SSRIs – which are marketed as being safer than other forms of antidepressants — are used for suicide in so many cases in this sample of inquests.” / Dr Mark Horowitz, North East London NHS Foundation Trust

Ändå förskrivs allt mer antidepressiva medel som sätt att minska symtom. Med samtidig talterapi förväntas du kunna ta tag i ditt liv, tillfriskna och själv förstå att du behöver återkomma till vården om du inte känner dig bättre. Långtifrån alla som efterfrågar talterapi får det och om de får det är den sannolikt tidsbegränsad oavsett resultat.

Antidepressiva hjälper några att må bättre men vi vet inte varför de blev bättre då sådan forskning är för liten i dagsläget samtidigt som några kan bli sämre av antidepressiv behandling och leda till förtidig död. Antidepressiva är inte effektiva nog att förebygga död av depression.

Offentlig vård förskriver antidepressiva till människor med och utan depression liksom tidsbegränsad talterapi. Uppföljningen av förskrivning och insatser är för mig okänd vad gäller patientens upplevelse huruvida förbättring skett och hur lång tid det tog till förbättringen uppstod. Offentliga vårdinsatser är också små i jämförelse till privat vård.

Integrativ medicin, alternativ medicin, funktionsmedicin, precisionshälsa står utanför offentlig vårds verktygslåda vilket bara den påläste med tillräckligt god ekonomi kan avgöra vad som ger bäst effekt. Någon uppföljning finns inte heller om vad den som blivit bättre själv gjort och som ger god förståelse hur läkning går till.

Offentlig vård överger dig om deras insatser inte räcker till

Det jag själv erfarit är att när antidepressiv medicinering och terapier inte hjälper gör ingen heller något för dig att finna andra lösningar. Inte ens min familj insåg att jag var för deprimerad för att ha tillräcklig stor handlingskraft att söka andra lösningar när den offentliga vården misslyckades. Efter år av depression och allt mindre hopp om att bli frisk försökte jag ta mitt liv flera gånger under flera år. Vården gjorde inte ett jota annan än att ta emot i slutenvården som inte förbättrade någonting och dessutom bidrog till vårdskada. Jag tappade tilliten till offentlig vård och hade tur när jag fick ett litet arv och kunde påbörja mitt tillfrisknande med funtionsmedicin på Nordic Clinic. Jag blev bättre av slumpen, min förmåga att läsa aktuell forskning och hade turen att leva i en tid med sociala media och kunde på så sätt finna funktionsmedicin som nyligen etablerats i Sverige (även kallad precisionshälsa och integrativ medicin). Jag hoppade på varje försök att få delta i studier för att pröva alternativa metoder och fann sätt att finansiera privata insatser. Ändå har det tagit lång tid att tillfriskna, med obehandlade trauman sen barnsben och reaktiverad, viral sjukdom.

Många organisationer i Sverige arbetar för att minska lidande av depression men vad jag inte uppfattar är att de trycker på för att Socialstyrelsen ska godkänna alternativ vård i de fall konventionell vård inte leder till bot. Ett sådant område gäller förebyggande vård och orsaksinriktad vård som funktionsmedicin eller som den också kallas precisionshälsa eller integrativ medicin som bygger på forskning. En majoritet av de sjukdomar som vården behandlar är orsakade av livsstil och så länge patienter behöver utbildas bör också offentlig vård verka förebyggande så folk lär sig att kronisk inte betyder livslång problematik och att de får stöd i att finna vad exakt deras kroppar behöver.

Svensk offentlig vård bör inte utformas av halvdan medicinering där minst en tredjedel inte svarar på behandling och talterapier utan traumafokus med bottom up-inriktning. Fokus bör trots allt att ha fokus på att bota patienterna och att inte släppa grupper av mönniskor till vårdcentraler utan husläkare. Folkhälsan blir inte bättre av att låta folk själva hitta exempelvis funktionsmedicin. Vi kan inte lämna de kroniskt sjuka till att förbli inaktiva och sannolikt dö i förtid. Det är en katastrof för folkhälsan att fortsätta bedriva sjukvård som offentlig vård gör mot dom som inte blir friska. Som sjukvård bedrivs idag är de som inte botas efter insatt behandling utsatta för neglekt – som är en sorts trakasseri mot de okunniga och utsatta.

Vi kan inte heller låta de obemedlade behöva vänta i tjugo år till då forskningsresultaten är konstaderade i trefasstudier. Många lovande och effektiva metoder finansieras dessutom inte när medicinindustrin ignorerar metoder med låg vinstmarginal. Mjölkkon antidepressiva piller motiverar inte medicinindustrin att satsa på alternativ vård.

Politiker behöver läsa på för att bättre förstå konsekvenserna med dagens sjukvård för enskilda, för folkhälsan och för nationens finanser av kroniskt sjuka utan bot, regionerna behöver underkasta sig nationella riktlinjer och gemensamma databaser för uppföljning och statistik och du som enskild vårdtagare måste skydda dig och dina egna genom att läsa på om du vill ha bättre hälsa innan du utvecklat sjukdom och blivit sjuk på heltid.

Ulrika Westerberg

Källor

https://www.dailymail.co.uk/health/article-11985333/Warning-antidepressants-experts-say-powerful-drugs-raise-risk-suicide.html#comments

https://www.medicalnewstoday.com/articles/325767

https://uel.ac.uk/about-uel/staff/john-read

http://antidepaware.co.uk/

Previous articleSex månaders självläkning
Next articlePsykiatrin sviker gång på gång
Ett halvsekel har passerat av våld under uppväxten i hemmet och sexuella övergrepp. Utan emotionell kontakt till händelserna större delen av livet utvecklades CPTSD och ME/CFS. Tillfrisknandeprocessen startade efter jag slutade söka hjälp i den psykiatriska slutenvården, började med autoimmun diet, terapeutisk yoga, och fick stöd i den okonventionella läkarkontakten med Peder Björling, stöd i funktionsmedicin och började dela mina berättelser.