1,5 timme efter bekräftad granskning: Granskningsnämnden meddelar redan fattade beslut och friar SVT:s Fråga doktorn

0
207

Knappt hade bläcket hunnit torka efter granskningsnämndens bekräftelse på att myndigheten kommer att granska SVT:s och Fråga doktorns två ADHD-inslag innan myndigheten meddelar avgörandena. SVT frias helt i redan tidigare fattade beslut.

Tidigt i morse bekräftade Granskningsnämnden för radio och tv (GRN), genom ansvarig handläggare Alva Fredman Klockar, att myndigheten kommer att granska de två ADHD-inslag i SVT:s program Fråga doktorn som jag anmält till GRN tidigare i år. Bara 1,5 timme senare meddelas jag besluten, daterade dagen innan respektive tio dagar tidigare, att GRN friar SVT och Fråga doktorn. Myndigheten anser inte att något av programmen har stridit mot kraven på opartiskhet och saklighet.

I sin bedömning för beslutet fattat den 20 september skriver GRN, med hänvisning till tidigare beslut den 11 september gällande min första anmälan, att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet att benämna ADHD som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, att benämna ärftlighet som en faktor i förekomsten av ADHD, eller att säga att dopamin har en betydelse för uppkomsten och behandling av ADHD. Vidare skriver GRN att när gäller min kritik mot den i det aktuella inslaget inbjudna läkarens, Lotta Borg Skoglunds, uttalande om ADHD-läkemedel och beroende samt de två andra gästernas beskrivning om fördelarna med en ADHD-diagnos så konstaterar nämnden att gästerna är att betrakta som så kallade tillfälligt medverkande för vilka kraven på opartiskhet och saklighet kan ställas lägre än för företrädare för programföretaget. GRN anser därför att de inbjudna gästers uttalanden inte i sig medför att programmet stridit mot kravet på opartiskhet och saklighet.

I sin bedömning anger GRN också att man anser att det i det aktuella programmet belystes flera aspekter av ADHD-diagnosen och läkemedel och att vad jag anför i övrigt i min anmälan inte heller medför att programmet stridit mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Jag har i skrivande stund ännu inte hunnit fördjupa mig i GRN:s tidigare beslut den 11 september gällande min första anmälan avseende ADHD-inslaget från den 17 april i år. Med tanke på att GRN i sin ovan beskrivna bedömning hänvisar till detta beslut kommer jag givetvis att göra detta. Mer om detta senare.

Du finner båda mina anmälningar till granskningsnämnden nedan.

Lasse Mattila

Anmälningarna till Granskningsnämnden för radio och tv