Brukarstyrd inläggning

1
186

Jag har under januari till cirka juni 2022 nyttjat något som heter brukarstyrd inläggning (Bi) inom psykiatrin. På vissa håll kallas det självvald inläggning. Jag kommer dela upp mina tankar och erfarenheter kring ämnet i två delar. Först och främst lite fakta i detta inlägget. Vad innebär det att ha möjlighet att nyttja brukarstyrd inläggning? (Jag kommer kalla det för Bi i texten framöver).

Bi startades från början som ett projekt som fick så bra resultat att det numera är möjligt att få inom sluten vuxenpsykiatrin på många håll. Det finns ännu ingen evidens men man har sett att antalet dagar på inläggningar har minskat för målgruppen. Målgruppen är patienter med självskadebeteende och/eller självmordsnära beteenden. Det är tänkt att vara en kort inläggning på maximalt tre nätter i sträck i ett preventivt syfte. Förutsättningen är att patienten har god insikt i sin problematik och ska kunna lägga in sig frivilligt på en avdelning innan man mår så dåligt och dippar emotionellt för djupt, riskerar att skada sig eller gör ett suicidförsök. Det är en anordning för att fånga upp en patient i tid innan den mår så dåligt att en längre inläggning blir nödvändig. Patienten måste tidigare varit inlagd för dessa symtom. Många patienter har varit inom psykiatrin en längre tid men det är inget krav. Initiativet behöver komma från patienten själv men kan givetvis pratas genom med en kontakt på öppenvården. Bi är till för patienter som är i ett läge där de klarar av att hantera egna mediciner, förstår när de behöver extra stöd och kan be om det. Det krävs alltså att man kommit en bit i sin rehabilitering/behandling och har självinsikt i sin egen sårbarhet, i risker för att ett dåligt mående förvärras, kunna förstå att man är utsatt för extra triggers eller omständigheter som gör att man behöver extra stöd med tillgång till personal dygnet runt. Det är inte tillåtet att skada sig själv på något sätt under den perioden. Man måste sova på avdelningen men ansvarar själv för sin tid på dagen och har därmed fri permission. Men är det inte som att vara inlagd fast bara en kort tid? Nej.

Det som skiljer Bi från en vanlig inläggning är att du först har ett längre samtal med en överläkare som arbetar på den avdelningen som har så kallade Bi-sängplatser. Det finns alltså en avdelning som har ett antal platser som är reserverade till Bi-patienter, det vill säga nyttjar man Bi hamnar man alltid på samma avdelning. Överläkaren avgör om du har kommit tillräckligt långt för att ta uppfylla kraven för Bi. Under samtalet jag haft gick vi igenom min bakgrund och uppväxt. Barndomstrauma och uppväxten dominerade samtalet. Men även vilken problematik man har med sitt mående, hur det påverkar en och vilka risker det finns när man mår sämre. När läkaren avgör att man skulle kunna ha nytta av Bi går man vidare med att skriva under ett kontrakt med en skötare på Bi-avdelningen. I det kontraktet går man genom vilka problem det dåliga måendet kan orsaka, om man exempelvis riskerar att skada sig, får suicidtankar eller får återfall i till exempel ätstörning med mera. Man skriver ner vad man önskar få hjälp med, hur personalen kan ge stöd. Man skriver sedan under på att hålla sig till ramarna och regler om nolltolerans för självskadebeteende, utbrott eller annat beteende som gör att man troligen inte kan ta eget ansvar för sitt mående. Skulle man till exempel skada sig kommer man inte slängas ut men personalen följer en till psykakuten för att söka mer hjälp än vad Bi är avsedd för. Eller så kan man gå hem. Allt inom Bi:s ramar är således frivilligt. Man strävar efter att ge patienten så mycket delaktighet i sin vård som möjligt.

Det som också skiljer sig från en vanlig inläggning är att man aldrig behöver gå till psykakuten och gå igenom hela systemet med inskrivning, läkarsamtal med mera. Man har efter underskrivet kontrakt rätt till att ringa direkt till Bi-avdelningen, be om att få komma och vara inlagd högst tre nätter. För det mesta finns en plats ledig direkt samma dag. Annars måste avdelningen erbjuda dig en plats dagen efter. Fram till klockan 19.00 kan man ringa och be om en Bi-plats. Detta får man göra tre omgångar per månad, det vills säga sammanlagt nio nätter. Behöver man mer än tre nätter, krävs det att man sover hemma en natt efter den tredje natten och kommer sen tillbaka för ytterligare tre nätter. Man kan dock också skriva ut sig efter bara en eller två nätter. Hela Bi är avsett till att ge patienten så mycket egenansvar som möjligt.

Under tiden man är inlagd har man ingen kontakt med en läkare, inga läkarsamtal. Istället erbjuds man varje dag inbokade samtal med en skötare eller sjuksköterska två gånger varje dag om man önskar. Man bestämmer själv om man vill boka en fast tid för samtal eller om man vill be om det vid behov. Självklart kan man prata med personal mer än så men dessa två samtal är inriktade för stabilisering och för att prata kring det som gjort att mår sämre och vad man kan göra för att bryta måendet i tid så att inga självskador eller suicidförsök sker. De som har samtalen med Bi-patienter har alla gått en särskild kurs, så det finns ett antal personal som är avsedda att vägleda och stötta just Bi-patienter. Det är främst dem man ska vända sig till för samtal om man behöver mer än två inbokade under dagen. Oftast brukar man lägga ett samtal på förmiddagen för att stötta patienten i att planera dagen, minska sårbarhetsfaktorer, komma överens om man ska på permission eller om det är bättre att stanna och nyttja tiden där det finns personal och hjälp. Sen har man oftast även ett samtal på eftermiddagen eller kvällen för att utvärdera dagen, sina mål, hur måendet är och om man behöver stöd med något speciellt under natten.

Under vistelsen tar man med sig sin egen medicin hemifrån och ansvarar för att ta den. Det gäller även vid behovsmedicin. Man har ett låst fack i sitt skåp med nyckel där man förvarar alla mediciner och värdesaker. Man får alltså inte sin medicin som brukligt vid en vanlig inläggning av sjuksköterskan.

Efter några månader går man igenom sitt kontrakt med en Bi-personal för att se om man tycker att den hjälp man från början bad om blivit tillgodosedd. Man tittar även på om något behöver ändras, om patientens behov har förändrats och man då eventuellt önskar annat stöd. Man förlänger kontraktet med jämna mellanrum så att Bi-personal kan läsa hur man önskar bli bemött, vilket stöd man efterfrågar.

Det är såhär en brukarstyrd inläggning går till. Rent ekonomiskt kostar det en vanlig dygnsavgift. Man tar förvisso sina egna mediciner med sig men alla måltider ingår under tiden du är där. Behöver man näringsdryck räknas det dock som medicin som patienten får ta med sig hemifrån och förvarar i patientkylskåpet. I slutet av månaden får du en räkning efter antal dygn du varit inlagd.

I nästa inlägg kommer jag berätta hur jag personligen upplevt Bi, vilka för-och nackdelar jag känner finns och om något skulle behöva bli annorlunda.

Bianca X

1 COMMENT

  1. Ja, Bi är en fin ide för de som kan slappna av i den miljön av främlingar, överfulla avdelningar, delat rum, ständiga uppvaknanden av störande nattpersonal, näringsfattig mat och den förlamande sysslolösheten dagtid. Tack vare att jag inser att det är den miljön i sig som försämrar,, söker jag inte den möjligheten men samtidigt har jag ingenstans att vända mig vid försämring.