Internationella suicidpreventionsdagen – Vi kan förebygga självmord om vi vill

0
54

Idag är internationella suicidpreventionsdagen. Under 2021 dog 1 226 personer av säkert fastställda suicid i Sverige. Av dessa var 873 män och 353 kvinnor, 11 var barn under 15 år. Ytterligare 279 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid, men där avsikten inte kunde styrkas.

Det hoppfulla mitt i allt det mörka är att vi kan förebygga självmord. För det krävs dock en tydlig perspektivförflyttning från de idag dominerade biomedicinska och farmakologiskt inriktade perspektiven mot mer personcentrerade och rättighetsbaserade perspektiv. Vi behöver förstå att de olika uttryck för psykiskt lidande som människor visar inte handlar om sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. De handlar om funktionella reaktioner på svåra och överväldigande livssituationer. När vi förstår detta, och kan bemöta varandra utifrån denna förståelse, kan vi också förebygga och hindra självmorden.

De hållbara perspektiven finns, liksom kompetensen på flera håll. Frågan är när vi som samhälle är beredda att ta till oss dessa och låta fler barn slippa förlora sina mammor och pappor, fler syskon förlora sina bröder och systrar, och fler föräldrar förlora sina söner och döttrar – alldeles för tidigt och helt i onödan.

Lasse Mattila