Ignorerade faktorer inom psykiatrin

0
675

Har någon inom psykiatrin någonsin ställt dig följande frågor: Hur ser din kost ut? Hur och hur ofta rör du på dig? Hur ser ditt sociala liv ut? Känner du dig trygg där du bor och med den du eventuellt lever med? Vad har du upplevt som barn? Hur såg din anknytning ut till dina föräldrar/omsorgspersoner? Hur är din ekonomiska situation och hur är kontakten med myndigheter? Har du drabbats av rasism eller mobbning som barn och idag? Finns det kriminella aktiviteter i ditt liv? Har du kunskap om hur ditt fysiska mående och ditt nervsystem påverkar dig? Har någon lärt dig att djupandas? Förstår du din kropps signaler när du mår dåligt? Hur medvetet närvarande är du i nuet?

Frågorna kan säkert bli ännu fler och att någon ställer alla relevanta frågor vid ex ett läkarsamtal är inte realistiskt att kräva. Men många frågor borde gås igenom om man får behandling med en psykolog eller terapeut. Några av de borde definitivt vara ett krav att ställa patienter inom psykiatrin. Jag har under mina 23 år inom psykiatrin knappt hört någon av de ovanstående frågorna. De har jag istället behövt ställa mig själv. Psykiatrin stirrar sig blint på endast psykiska symtom när det egentligen är hela kroppen som signalerar med bland annat psykisk ohälsa att saker är i obalans.

Trots att vi idag vet och har forskning på hur mycket svaren på frågorna ovan påverkar vår psykiska hälsa fortsätter psykiatrin att ignorera dessa områden i våra liv. Det är som om det inte finns ett intresse att sträva mot läkning. Allt det som psykiatrin kallar för psykiska sjukdomar med olika diagnoskoder är inget annat än resultaten av bland annat ovanstående svar. Våra omständigheter, sättet vi är uppvuxna och lever på och hur vi sköter om vår kropp kommer leda till antingen harmoni eller en rad tråkiga konsekvenser. Nedbrytning eller utveckling. Mycket av hur det blir för oss beror på saker som ligger utanför vår kontroll, exempelvis hur vi är uppvuxna, vilken anknytning vi fått som barn. Många människor liksom jag själv, får inte så bra förutsättningar på grund av att trauman sätter oss i svåra försvar som senare i livet yttrar sig som just psykisk ohälsa och även styr våra beteenden och val i det dagliga livet.

Fel fokus inom psykiatrin gör att de totalt missar målet, att hjälpa människor att läka. Deras fokus ligger mer i FASS än i att se under vilka omständigheter någon lever och hur yttre faktorer triggar de ständigt till dåligt mående.

Jag har tidigare skrivit om hur kost, träning och vårt nervsystem ignoreras av psykiatrin. Men det finns långt fler yttre faktorer som påverkar vår psykiska hälsa som ignoreras av psykiatrin! Att känna trygghet är något som avsevärt mycket påverkar vår psykiska hälsa. Vi vet att vi inte kan läka lika bra om vi lever under otrygga förhållanden, exempelvis om vi har ständiga ekonomiska kriser, en partner som begår övergrepp, lever under översikt av myndigheter som kräver redogörelser för nästan allt i ditt liv och som kan sätta människor i omöjliga situationer. Vi vet hur rasism eller mobbning på ex en arbetsplats kan leda till trauman, hur föräldrar som har toxiska beteenden kan påverka barn negativt och så vidare. Otrygghet har så många skepnader men ingen verkar särskilt relevant för de som påstår sig vara experter på vår psykiska hälsa inom psykiatrisk vård. Otrygga, yttre faktorer kan rent av vara avgörande om vi kan må bra eller inte men vi får ingen eller ytterst lite hjälp med dessa när vi behöver det. Istället medicinerar man bort symtom så att patienter fortsätter leva under omständigheter som inte ger en möjlighet till läkning. När våra känslor trubbas av pga medicin och symtom dämpas, blir vi mindre benägna att ta tag i orsaken. Det kan då saknas kapacitet och kraft till förändring eller så är vi inte ens medvetna om vad som behöver förändras därför att ingen pratar om hur olika faktorer i samhället gör oss rent av sjuka. Vi kan till och med få höra att vi måste acceptera otrygga faktorer och omständigheter. Att vi ska lära oss att hantera det vilket bli en form av gaslightning! Psykiatrin gör allt annat än att arbeta mot läkning av psykisk ohälsa!

Bianca X