Liverapportering från AD4E Festival 2023

0
147

Idag är det festivaldags! Här kan du följa liverapporteringen från AD4E Festival 2023 med de mest inspirerande “change makers” i vår tid. Festivalen börjar kl. 10.00.

Se programmet för AD4E Festival 2023 >>

Trailer (4 min.)

10.00 John Wilson från Online Events hälsar välkommen och introducerar dagen.


10.10 Jo Watson berättar om A Disorder For Everyone (AD4E). En organisation som grundades 2016 och som syftar till att utmana den dominerande diagnostiska kulturen inom “mental hälsa”.

Jo Watson is a psychotherapist, trainer, speaker and activist. Her activism is motivated by a belief that emotional distress is caused by what is experienced and largely rooted in social factors. Jo founded the Facebook group ‘Drop The Disorder!’ in September 2016. She is part of the madintheuk.com team and editor of ‘Drop the Disorder! Challenging the culture of psychiatric diagnosis’ (PCCS Books, 2019) and’ We are the Change-Makers: Poems supporting Drop the Disorder!’ (PCCS Books 2020). Jo is founder and director of AD4E and the organiser of the AD4E events (website at adisorder4everyone.com.) She can be found on Twitter 0r X @dropthedisorder


10.30 Dikt av poeten, psykologen och utbildaren Sanah Ahsan: ‘Decolonising Distress’.


10.30 Jacqui Dillon & Daniel Mackler  – The Importance of challenging psychiatric diagnosis

Jacqui Dillon is an activist, author, and speaker, and has lectured and published worldwide on trauma, abuse, hearing voices, psychosis, dissociation, and healing. She is a key figure in the international Hearing Voices Movement, has co-edited three books, published numerous articles and papers and is on the editorial board of the journal ‘Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches.’ Jacqui’s survival of childhood abuse and subsequent experiences of using psychiatric services inform her work, and she is an outspoken advocate and campaigner for trauma informed approaches to madness and distress. Jacqui is part of a collective voice demanding a radical shift in the way we understand and respond to experiences currently defined as psychiatric illnesses. In 2017, Jacqui was awarded an Honorary Doctorate of Psychology by the University of East London.

Daniel Mackler is a musician, filmmaker, Youtuber, and writer based in New York. Daniel worked for ten years as a psychotherapist in New York, until 2010. His creative activism work focuses on the destruction of our natural environment and the causes, consequences, and significance of childhood trauma.

Psykiatrisk diagnoser saknad vetenskaplig förankring och döljer svåra livserfarenheters betydelse för psykiskt lidande. Psykiatriska diagnoserna säger inget om de individuella omständigheterna bakom lidandet eller hur vi kan avhjälpa lidandet.

Vi behöver se vad som har hänt människor istället för att sjukförklara deras funktionella reaktioner på utsatthet.

Ekonomiska incitament på flera nivåer bakom diagnostiseringen.

Psykiatriska diagnoser blir en del av människors identitet. “Jag är bipolär”, “Jag är deprimerad”, “Jag är schizofren”, “Finns inte ADHD så finns inte jag”…

Människors lidande är förståeligt och kan avhjälpas genom mellanmänsklig kontakt. Vi behöver lyssna till människors berättelser och prata också om det svåra i livet, det som många gånger är tabubelagt, Det finns många positiva exempel som visar att läkning och återhämtning är möjlig.


11.15 Indigo Daya berättar om sitt nylanserade projekt, SLICE/SILENCE, ett interaktivt konstprojekt som leds av psykiatriöverlevare och som handlar om tystnaden som omger självskadebeteende, trauma och orättvisa.

Indigo Daya Indigo Daya is a mad survivor researcher, activist and artist. She experienced violent psychiatric admissions over 9 years, and then spent 18 years working in the system to try and reform it. These days, Indigo has left the system to become an abolitionist. She is pursuing her PhD at the University of New South Wales in Australia, working to create a psychiatric alternative called Slice/Silence that draws together socially engaged art, peer support and collective resistance. Indigo believes madness is a political issue rather than a health problem, and she is interested in collective emancipation (not recovery), and creativity (not control).


11.45 Joanna Moncrieff uppdaterar om den senaste utvecklingen, inklusive konsekvenserna av att ha avlivat myten om “kemisk obalans”.

Joanna Moncrieff is Professor of Critical and Social Psychiatry at University College London, and a consultant psychiatrist at the North East London Foundation Trust. She is one of the founders and the co-chair of the Critical Psychiatry Network. Her research consists principally of a critique of mainstream views about psychiatric drugs. She also writes about the history of drug treatment and about the history, politics and philosophy of psychiatry more generally. She is currently leading UK government-funded research on reducing and discontinuing antipsychotic drug treatment and collaborating on a study to support antidepressant discontinuation. She is the author of numerous papers and several books, including ‘The Myth of the Chemical Cure’ (Palgrave Macmillan, 2007) and ‘The Bitterest Pills: the troubling story of antipsychotic drugs’ (Palgrave Macmillan, 2013). Joanna was lead author of the recent research review concluding that there is no evidence for the ‘chemical imbalance’ theory of depression, which made headlines around the world.

Antidepressiva återställer inte någon underliggande ‘kemisk obalans’ i hjärnan som orsakar ‘depression’.

Moncrieff redogör för de många motsägelsefulla kritiska reaktionerna på hennes och Mark Horowitz tidigare publicerade artikel som än en gång avfärdade seroptoninhypotesen bakom förekomsten av ‘depression’.

Med utgångspunkt i en del av kritiken kunde man lika gärna säga att blodet eller hjärnan är kopplat till förekomsten av ‘depression’

Moncrieff berättar om de personliga påhoppen som hon blivit utsatt för sedan publiceringen av sin och Mark Horowitz tidigare publicerade artikel som än en gång avfärdade seroptoninhypotesen bakom förekomsten av ‘depression’.

Professionell stolthet, status och ekonomi bakom det orättfärdiga upprätthållandet av ett bevisligen ohållbart och ovetenskapligt resonemang kring ‘depression’ och serotoninhypotesen.


12.15 Paus


12.30 Sami Timimi och Shoshana Levin Fox pratar med Lucy om märkning och medicinering av barn och ungdomar.

Professor Sami Timimi is a Consultant Child and Adolescent Psychiatrist in the NHS in Lincolnshire and a Visiting Professor of Child Psychiatry and Mental Health Improvement at the University of Lincoln, UK. He writes from a critical psychiatry perspective on topics relating to mental health and childhood and has published over a hundred and thirty articles and tens of chapters on many subjects including childhood, psychotherapy, behavioural disorders and cross-cultural psychiatry. He has authored 6 books including ‘Naughty Boys: Anti-Social Behaviour,ADHD and the Role of Culture’ (Palgrave Macmillan 2005), co-edited 4 books including, with Carl Cohen, ‘Liberatory Psychiatry: Philosophy, Politics and Mental Health’ (CUP, 2008), and co-authored 2 others including, with Neil Gardiner and Brian McCabe, ‘The Myth of Autism: Medicalising Men’s and Boys’ Social and Emotional Competence’ (Palgrave 2010). His latest books are ‘Insane Medicine: How the Mental Health Industry Creates Damaging Treatment Traps and How You Can Escape Them’ (2021), and the second edition of ‘A Straight Talking Introduction To Children’s Mental Health Problems’ (PCCS Books 2021).

Dr. Shoshana Levin Fox is a Jerusalem-based child psychologist, play therapist, autism specialist and author of the parent-friendly ‘An Autism Casebook for Parents and Practitioners: The Child Behind the Symptoms’ (Routledge, 2020). Her professional specialties came together while working for 25 years with autism-diagnosed children at the renowned Feuerstein Institute in Jerusalem. There she found that conventional means of diagnosing autism were failing children by overlooking their strengths and their underlying difficulties. Preferring instead to assess and treat the children using creative out-of-the-box thinking combined with the developmentally-sound play-based strategies of DIRFloortime, she and her colleagues helped autism-diagnosed children progress far beyond expectations. Dr. Fox has shared her wealth of experience in numerous publications and at conferences worldwide. Currently, she consults in the field of autism and maintains a private practice in play therapy for young children. See more at www.shoshanalevinfox.com.

Ingen annan generation i historien har blivit så patologiserad som dagens.

Barn och unga vill och behöver förstå och skapa mening i en sjukförklarande och diagnostisk kultur där de får berättat för sig att det är något fel på dem.

Med dagens patologiserande perspektiv gör vi barnen till livslånga patienter inom psykiatrin.

Vi behöver se barnen bakom diagnoserna och deras diagnosbringande ‘symtom’.

Vi kommer aldrig kunna hjälpa våra barn med dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade perspektiven.

Sociala medier i sig orsakar inte lidandet men bidrar till utbredningen och spridningen av de patologiserande perspektiven.

Om vi förstår människan kan vi göra enorm nytta. Om vi inte förstår människan kan vi göra enorm skada.

Det går att arbeta med och förstå barn och unga utan psykiatriska diagnoser.

Vi behöver prata mer om erfarenheter och upplevelser istället för symtom. Vad våra barn och unga har varit med om och upplevt istället för vad som är fel med dem.

Systemiska perspektiv kan ge oss bredare förståelse för orsakssambanden bakom barns och ungas lidande och problemskapande beteenden.

‘Neurodiversity’ ett populärt begrepp idag – och ett tvåeggat svärd. Samtidigt som ‘neurodiversity’ kan ses vara ett steg bortom diagnostiska modellen kan den också, genom sin natur att relatera till något internt och idetifierbart fenomen kan begreppet lätt ses bli en del av och förstärka dagens dominerande biomedicinska perspektiv. ‘ Neurodiversity’ förutsätter ”neurotypicals’. Utan ‘neuro’ kvarstår enbart ‘diversity’ (olikheter, mångfald). Vi är alla unika på ett ‘diversivt’ sätt.

Levin Fox, S. An Autism Casebook for Parents and Practitioners: The Child Behind the Symptoms. Routledge, 2020.


12.10  Nadine Denneth pratar om att utmana psykiatrin via lagen.

Nadine Denneth has spent the last 15+ years as a carer for two family members diagnosed with ‘bipolar disorder’. Her father, who passed away in 2020, became physically disabled in 2012 due to an over-prescription of ‘antipsychotic’ medication during a hospital admission under the Mental Health Act. Her other family member has been signed off work for life. After using the law to obtain justice for her father, Nadine completed a Master’s degree in Medical Law and Ethics, for which her dissertation paper was titled ‘An Investigation into the Ethical Disparity and Human Rights Violations of Mental Health Patients treated in the NHS, compared with Physical Health patients’. Nadine is now embarking on a new career path to train as a solicitor.

Denneth delar sin nu bortgångne pappas berättelse och åtta års resa inom psykiatrin, samt den medikalisering och de bristerna som hon som anhörig själv bevittnat inom vården och övriga systemet.


13.30 Lucy Johnstone och Mary Boyle pratar om brittiska psykologförbundets alternativ till dagens diagnosmanualer (DSM och ICD), The Power Threat Meaning Framework (PTMF), på svenska Ramverket för Makt, Hot och Mening (RMHM).

Dr Lucy Johnstone is a consultant clinical psychologist, author of ‘Users and abusers of psychiatry’ (3rd edition Routledge 2021) and ‘A straight-talking guide to psychiatric diagnosis’ (PCCS Books, 2nd edition 2022); co-editor of ‘Formulation in psychology and psychotherapy: making sense of people’s problems’ (Routledge, 2nd edition 2013); and co-author of ‘A straight talking introduction to the Power Threat Meaning Framework’ (2020, PCCS Books) along with a number of other chapters and articles taking a critical perspective on mental health theory and practice. She is the former Programme Director of the Bristol Clinical Psychology Doctorate and has worked in Adult Mental Health settings for many years, most recently in a service in South Wales. Lucy was lead author, along with Professor Mary Boyle, for the ‘Power Threat Meaning Framework’ (2018), a publication co-produced with service users, which outlines a conceptual alternative to psychiatric diagnosis. She currently works as an independent trainer.

Mary Boyle is Emeritus Professor of Clinical Psychology at the University of East London, UK, where she was Head of the Doctoral Programme in Clinical Psychology. She has also held NHS posts in adult mental health and women’s health. She is a longtime critic of the medical/diagnostic approach and of individualistic approaches more generally in the health field. She is the author of ‘Schizophrenia: A scientific delusion?’ (Routledge 2002) and ‘Rethinking Abortion: Psychology, gender power and the law’ (Routledge 1997) and has published many articles and chapters on feminist approaches to women’s health and on problems of and alternatives to psychiatric diagnostic models. With Dr Lucy Johnstone she is a lead author of the Power Threat Meaning Framework (BPS, 2018) and co-author of A Straight-Talking Introduction to the Power Threat Meaning Framework (PCCS Books, 2020).

Vi behöver inte psykiatriska diagnoser för att hjälpa människor. Faktum är att vi klarar oss bättre utan.

Det finns ingen vetenskaplig grund för psykiatriska diagnoser.

Vi behöver överge de biomedicinska perspektiven och ersätta de med mer kontextuella och multifaktoriella perspektiven.

PTMF är ett metaramverk som erbjuder olika perspektiv att förstå psykisk lidande utifrån.

Syftet med PTMF är att erbjuda en mer hoppfull utgångspunkt för läkning än vad dagens dominerande medikaliserande perspektiv gör.

Johnstone och Boyle berättar om bakgrunden till PTMF och om hur resan med PTMF sett ut från dess början i Manchester 2012 fram till ramverkets publicering 2018 och till idag.

Johnstone och Boyle berättar om den kritik och de osakliga personliga påhoppen som de blivit utsatta för i sitt arbete med PTMF.

Språket har en avgörande betydelse för vår hållning till människors lidande. Vi behöver lämna dagens medikaliserande språk.

Vi behöver utmana dagens diagnostiska modell för förståelse av människors problem och lidande.


14.10 Paus


14.25 Paneldiskussion om avmedikalisering av terapeutisk praktik: Janet Tolan, Akima Thomas, Sarah Henry, Catherine Jackson, Anne Guy, James Barnes, (under ledning av Jo Watson).

Janet Tolan has worked in counselling since 1979, first as a volunteer, then as a full time counsellor. She qualified in 1984 and completed her supervisor training in 1988. Her most recent employment was as head of the Masters Programme in Counselling and Psychotherapy at Liverpool John Moores University. She is author/editor of books including ‘Skills in Person-Centred Counselling and Psychotherapy’ (Sage 2916, 3rd edition) and ‘People not Pathology: Freeing Therapy from the Medical Model’ (PCCS Books 2023). She plays bridge, dances salsa and sings jazz.

Dr Akima Thomas OBE is a feminist activist and comes from a background in nursing and social work. Founder and Clinical Director of Women and Girls Network a holistic therapeutic service working with women and girls surviving gendered violence. Akima has pioneered working from a trauma informed approach and has developed a strengths based non pathologising clinical model; the Holistic Empowerment Recovery Model (HER) integrating healing of mind body and spirit. More recently Akima has researched women’s healing journey chronicling their strategies of resistance rebellion and resilience to ensure survival.

Sarah Henry is an author, person-centred counsellor and counselling tutor. She contributed a chapter about the overmedicalisation of Black people to the book ‘People Not Pathology: Freeing Therapy From The Medical Model’ (PCCS Books 2023). She has also presented nationally about the impact of race and ethnicity within the counselling and tutoring relationship. Born in England to a Black British mother and Jamaican father, Sarah’s formative experience was a notable dynamic of complementary and clashing norms. Elements of this disparity continue into adulthood and inform her work, both implicitly and explicitly.

Catherine Jackson is Commissioning Editor at PCCS Books. She was previously editor of Therapy Today magazine and before that edited a number of magazines and journals in the mental health arena, including the monthly magazine Mental Health Today. She has co-edited several books published by PCCS, including ‘The Industrialisation of Care’ (2019 with Rosemary Rizq) and ‘Holding the Hope’ (2023, with Linda Aspey and Diane Parker).

Dr Anne Guy (PsychD) is a psychotherapist in private practice in the UK, having previously worked as a lecturer at the University of Roehampton. She is a member of the Council for Evidence-Based Psychiatry, the secretariat co-ordinator for the All-Party Parliamentary Group for Prescribed Drug Dependence, an associate member of the Institute for Psychiatric Drug Withdrawal and lead editor for the “Guidance for Psychological Therapists: Enabling Conversations with Clients Taking or Withdrawing from Psychiatric Drugs” created in collaboration with leading UK therapy organisations and academics. Anne has co-authored articles on patients’ and therapists’ experiences of psychiatric drug withdrawal, and reports about service models for supporting prescribed drug dependence. She is a founder member of the Lived and professional Experience Advisory Panel (LEAP) for Prescribed Drug Dependence, which connects people with relevant experience to NHS staff interested in understanding what patients need.

James Barnes is a psychotherapist, lecturer and writer, with a background in post-Freudian psychoanalysis and philosophy. His core interests are in relational, intersubjective models of the psyche and the de-medicalising of emotional and psychological distress. He has a psychotherapy practice in Exeter, UK, and works with clients remotely. He is currently writing a book on the ‘relational psyche’ for Confer Books.

Medikaliseringen idag närvarande i det terapeutiska rummet också. Svårt att frigöra sig helt ifrån den medicinska modellen som representeras inte enbart av hälso- och sjukvården och psykiatrin utan också av klienterna som fått med sig dessa perspektiv bland annat i sina tidigare vårdkontakter.


15.20 Journalisten Kate Silverton talar med Jo Watson om sitt arbete och sina böcker (följt av en frågestund med Kate under ledning av Lucy Johnstone).

Barn är inte stygga, de har behov som behöver bli förstådda och tillgodosedda.

Vi behöver se bortom diagnoserna och se de faktiska behoven som ligger bakom de beteendena som ofta föranleder diagnoserna.

Rädsla en vanlig känsla bakom aggressivt och utagerande beteende.

Vi behöver vara mer nyfikna för att kunna förstå de faktiska behoven och känslorna bakom barns och ungas beteenden.

Diagnoserna överflödiga.

Beteenden, många gånger kallade ‘symtomen’, som ofta föranleder diagnosen ADHD beror bland annat på att barnen inte får möjlighet att leka tillräckligt mycket.

Silverton, K. There’s No Such Thing As ‘Naughty’: The groundbreaking guide for parents with children aged 0-5. Paperback – 29 April 2021.


16.00 Gabor Mate & Johann i samtal med Jo Watson.

Gabor Maté (pronunciation: GAH-bor MAH-tay) is a retired physician who, after 20 years of family practice and palliative care experience, worked for over a decade in Vancouver’s Downtown EastSide with patients challenged by drug addiction and mental illness. The bestselling author of four books published in thirty languages, including the award-winning In the Realm of Hungry Ghosts: Close Encounters with Addiction, Gabor is an internationally renowned speaker highly sought after for his expertise on addiction, trauma, childhood development, and the relationship of stress and illness. For his groundbreaking medical work and writing he has been awarded the Order of Canada, his country’s highest civilian distinction, and the Civic Merit Award from his hometown, Vancouver. His fifth book, The Myth of Normal: Trauma, Illness and Healing in a Toxic Culture was published in September last year.

Johann Hari is a writer and journalist. He has written for the New York Times, Le Monde, the Guardian and other newspapers. His TED talks have been viewed over 70 million times, and his work has been praised by a wide range of people, from Oprah to Noam Chomsky to Joe Rogan. Johann lives in London. @johannhari101 Johann’s bestselling books include Chasing the scream, lost connections and stolen focus.

Gabor Maté och Johann Hari delar med sig av sina bakgrunder och sina personliga bakgrunder kopplade till dagens teman.

Vi individualiserar lidandet och bortser ifrån sammanhangens betydelse i samband med psykiskt lidande. Detta är galet och hjälper inte oss att förstå eller avhjälpa lidandet.

Beteenden som idag ofta föranleder diagnosen ADHD är överlevnadsstrategier snarare än medicinska eller neuropsykiatriska problem.

Vi pratar sällan om de ofta psykosociala orsakerna bakom våra barns och ungas problemskapande beteenden och psykiska lidande.

Den idag dominerande biomedicinska perspektiven är ovetenskapliga och kontraproduktiva.

Sorg är inte en störning eller en sjukdom. Att patologisera sorg och andra känslor är oförsvarbart.

Psykiska problem uppstår när vi inte har eller får möjlighet att bearbeta våra svåra livserfarenheter.

Samhällssystemet kräver inte hälsa utan funktionalitet.

Mainstream media och våra myndigheter hänger inte med i utvecklingen inom psykiska hälsans område.

Det finns inte, och har aldrig funnits, något vetenskapligt stöd för serotoninhypotesen, att ‘depression’ skulle beror på “kemisk obalans” i hjärnan i form av låga serotoninnivåer. Kunskapen om detta har funnits länge, men förnekats av många. Istället har många propagerat för denna ovetenskapliga föreställning. Maté säger att även han själv har trott på och även tidigare förmedlat hypotesen vidare då det var det som förmedlades på läkarutbildningen.

Vi behöver höja våra röster och komma samman för att ska den förändring som vi vill se och som behövs mer än någonsin.

Att vi träder fram och delar våra berättelser har en avgörande betydelse för förändringen.

Förändringen kommer att ske nerifrån och upp (bottom up), inte uppifrån och ner (top down).


17.00 Paus


17.10 The Mad Ins global paneldiskussion – Hur Mad in-rörelsen utmanar psykiatriska diagnoser, Robert Whitaker, Marnie Wedlake, Lasse Mattila, Karin Jervert och Peter Kinderman – (under ledning av Lucy Johnstone).

Robert Whitaker is the author of two books about the history of psychiatry, Mad in America and Anatomy of an Epidemic, and is the president of Mad in America Foundation, a non-profit organization that publishes madinamerica.com, with affiliate websites in 13 countries and two more due to be launched soon.

Dr Marnie Wedlake lives and works in London, Ontario, Canada. She is a psychiatric survivor and mad activist. Between July of 1990 and January of 1994, she had almost 600 inpatient days in psychiatric units. Most of her time was spent at the London Psychiatric Hospital (LPH), where her longest stay was 333 days. Over that period of about 3 & ½ years, Marnie had electroshock (ECT – electroconvulsive therapy) 18 times. And, not surprisingly, she was on an impressive selection of various combinations of psychiatric drugs (enough to cause weight gain of ~70lbs and a grand mal seizure). Marnie had been diagnosed with schizoaffective disorder and told she was too ill to ever work again, but in the early part of 1994, Marnie extricated herself from the mental health system. Out of necessity she created her own ‘rehab’ program, which started with volunteer work, then part-time paid work and a return to school to do a master’s degree. She eventually started working full-time again, and went on to do her PhD. In addition to being a psychiatric survivor and mad activist, Marnie is also a university faculty member, and a registered psychotherapist in private practice. Marnie believes most people share a fundamental desire to experience a greater sense of overall well being, and many are becoming increasingly vocal about this. They’re stating their belief that overall wellbeing is not created or maintained through processes and systems that medicalize and pathologize how they cope with their burdens, traumas and adversities. Marnie is convinced that wellbeing is a fundamental state that is available to all people. In this regard, she feels ‘modern’ mental health care has failed. The philosophy that guides Marnie is perhaps best captured by her tagline: ‘Wellbeing is not prescribed. It is created. With ownership and intention.’

Lasse Mattila  Social worker and supervisor in psychosocial work. Background as a social worker in schools and as a supervisor in the social services, as well as a unit manager and supervisor in the area of foster care. Works as a lecturer, author and national trainer on personal data protection. Editor-in-chief of the web magazine Mad in Sweden, chairman of the national non-profit Association alternatives to Psychotropics in Sweden, and Community manager for Sweden in the international network PACEs (Positive & Adverse Childhood Experiences) Connection.

Karin Jervert is an artist, author and psychiatric survivor currently working for Mad in America as the Arts Editor. She is certified in eCPR and Personal Medicine and works towards furthering the understanding of the healing potential of art-making with workshops, talks, and individual as well as group art-making sessions. Her own artwork – including essays, visual art, graphic narratives, and poetry – explores empowerment, oppression, earth-based spirituality, Mad Pride, the reclamation of the language of emotional suffering, and the power of creative expression to transform trauma – particularly trauma experienced as a result of forced psychiatric treatment and abuse and to aid in the process of psychiatric drug withdrawal. Her study of Buddhism and improvisational comedy find their way into her work as well. You can learn more about Karin’s work at her website: something-wonderful.net or on instagram @karin.jervert

Peter Kinderman is Professor of Clinical Psychology at the University of Liverpool, studying the psychological and social determinants of mental health. He is a practicing Clinical Psychologist, Clinical Advisor for the Department of Health and Social Care, and former President of the British Psychological Society. He is the author of various journal articles and book chapters, as well as “A Prescription for Psychiatry” (Palgrave Macmillan, 2014), “New Laws of Psychology” (Little, Brown, 2015), and ‘A Manifesto for Mental Health’ (Palgrave Macmillan, 2019). He can be followed on Twitter as @peterkinderman

Robert Whitaker berättar om bakgrunden till Mad in America och om arbetet från webbmagasinets grundande fram till idag. Magasinet står för en hög journalistisk ambition och kvalité och tillhandahåller, utöver vetenskapliga artiklar, en mötesplats och en resursbank för både yrkesverksamma och erfarenhetsexperter.

Rapport från respektive Mad in-upplaga från Sverige, Storbritannien och Kanada.

Globala Mad in-nätverket kommer att samlas i höst i Köpenhamn för att stärka gemenskapen och för att diskutera strategierna för fortsatta gemensamma arbetet för ett paradigmskifte grundad i vetenskap och beprövad erfarenhet. Närverket planerar även en öppen internationell konferens inom de närmaste åren. Detta för att samla likasinnade inom olika samhällsområden.


17.55 James and the Disorders – Bad things happen


Festivalen avslutas ikväll med visning av pjäsen “Cutting Out” följt av en paneldiskussion om pjäsen och de frågor den tar upp. I panelen: Viv Gordon, Clare Shaw, Akima Thomas, Sophie Olson.

Tack alla för idag!

Lasse Mattila