Förvaltningsrätten avvisar överklagandet av Granskningsnämndens beslut att fria SVT

0
273

Så kom beslutet från Förvaltningsrätten i Stockholm gällande mitt överklagande av Granskningsnämndens beslut att fria SVT och Fråga doktorns vilseledande ADHD-inslag. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet med hänvisning till att Granskningsnämndens beslut, enligt 20 kap. 6 § radio- och tv-lagen (2010:696), inte är överklagningsbart. Därmed beslutar Förvaltningsrätten att inte avgöra själva sakförhållandena i mitt överklagande.

Förvaltningsrättens beslut går att överklaga. För att få prövningstillstånd i nästa rättsliga instans, Kammarrätten, krävs det att något av följande kriterierna är uppfyllda.

  • Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
  • Domstolen anser att det inte går att bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt utan att ta upp målet.
  • Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
  • Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Jag kommer under de närmaste dagarna att sätta mig in i både Förvaltningsrättens beslut och i det rättsliga läget och utifrån det sen bestämma hur jag tänker gå vidare.

Du kan läsa mer om ärendet samt mitt överklagande till Förvaltningsrätten här:

Du finner Förvaltningsrättens beslut i sin helhet här: Förvaltningsrätten i Stockholm: Slutgiltigt beslut 2023-11-27.

Lasse Mattila