Skandalerna i Klara-fallet fortsätter

0
171

Det har nu gått över en vecka sedan det digitala bedömningssamtalet som skulle utgöra grunden för chefsöverläkarens beslut om upphörande av den psykiatriska tvångsvården som Klara utan laglig grund varit föremål för. Vi kan konstatera att chefsöverläkaren, trots löftet den 11 april, fortfarande inte avslutat den psykiatriska tvångsvården. Som skäl till detta anger chefsöverläkaren Socialstyrelsens otillgänglighet i frågan om huruvida han har juridisk möjlighet att avsluta tvångsvården efter ett digitalt bedömningssamtal.

Jag har personligen, den 6 april, varit i kontakt med Socialstyrelsen som konstaterar att chefsöverläkaren har fullt mandat att bestämma formerna för bedömningssamtalet och att det inte finns några juridiska hinder för chefsöverläkaren att avsluta den psykiatriska tvångsvården.

Jag har idag mailat till chefsöverläkaren med en begäran om upphörande av den psykiatriska tvångsvården. Nu är det upp till chefsöverläkaren att bestämma hur omfattande vårt underlag till tillsynsmyndigheterna Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Justitieombudsmannen (JO) kommer att bli. Och hur länge Klara ska behöva leva under beslut om psykiatrisk tvångsvård utan att det finns någon vare sig saklig eller laglig grund för det.

För den intresserade finns Klara-ärendet sammanfattat i tre tidigare artiklar;

Lasse