Granskningsnämnden bekräftar: Båda Fråga doktorn-inslag om ADHD kommer att granskas

0
186

Jag har idag fått bekräftelse från Granskningsnämnden för radio och tv att myndigheten kommer att granska båda de ADHD-inslagen i SVT:s program Fråga doktorn som jag anmält till myndigheten tidigare.

Under det senaste året har SVT:s program Fråga doktorn haft två inslag om ADHD. Inslag som efter sändningarna gått löpande i repris och även funnits tillgängliga för allmänheten på SVT Play.

Då båda ADHD-inslagen innehåller flera vilseledande och felaktiga uppgifter om både uppkomsten av ADHD och de stöd- och behandlingsalternativ som står till buds, har jag anmält inslagen till Granskningsnämnden för radio och tv.

Jag har idag, närmare fem månader efter min första anmälan, fått bekräftelse från granskningsnämnden om att man avser att granska de anmälda inslagen. Processen kan följas på myndighetens hemsida där också det slutgiltiga beslutet efter granskningen kommer att publiceras.

Hur lång tid granskningsnämndens granskning kommer att ta framkommer inte i myndighetens bekräftelse. Jag kommer dock att bevaka processen enligt den information som jag fått i samband med dagens besked och rapportera närmare senast efter att myndigheten fällt sitt avgörande.

Du finner båda mina anmälningar till granskningsnämnden nedan.

Lasse Mattila

Anmälningarna till Granskningsnämnden för radio och tv