Vi summerar 2022 och önskar alla våra läsare ett gott nytt år 2023

0
101

Året närmar sig sitt slut och vi har nu summerat det snart gångna året. Det har varit ett händelserikt år. Med detta, årets sista publicering, vill vi göra en liten tillbakablick på 2022 och önska alla våra läsare ett gott nytt år 2023.

Under 2022 har vi publicerat sammanlagt 106 artiklar, varav 35 blogginlägg; 2 forskningsartiklar; 2 personliga berättelser; och 65 nyheter från nätet. Nedan en sammanställning av de 10 mest lästa artiklarna under året.

De 10 mest lästa artiklarna under 2022

  1. Depression inte orsakad av kemiska obalanser i hjärnan, 2022-07-23, av Lasse Mattila, kategori Forskning.
  2. Att sluta med antidepressiva läkemedel, 2022-02-21, av Sven Ternov, kategori Bloggar.
  3. “Vill du inte ha mediciner så kan jag inte hjälpa dig”, 2022-07-09, av Lasse Mattila, kategori Bloggar.
  4. Att förstå psykiska problem utan diagnoser, 2022-12-21, av Lasse Mattila, kategori Bloggar.
  5. SvD:s artikel om depression vilseleder allmänheten – om behöver rättas, 2022-10-09, av Lasse Mattila, kategori Bloggar.
  6. Traumaresponser eller flertal diagnoser?, 2022-05-26, Bianca X, kategori Bloggar.
  7. Författarnas svar på kritiken mot studien som krossar myten om kemisk obalans som orsak till mänskligt lidande, 2022-07-30, av Lasse Mattila.
  8. Fler unga vuxna vill få sina diagnoser avskrivna, 2022-01-24, av Mad in Sweden, kategori Nyheter från nätet.
  9. Onödiga »utredningar« orsaken till psykiatrins köer, 2022-04-04, av Mad in Sweden, kategori Nyheter från nätet.
  10. Tro inte på Wold – föräldrar spelar roll, 2022-02-15, av Mad in Sweden, kategori Nyheter från nätet.

Förstärkning av vår redaktion

Vi har under hösten haft den stora glädjen och äran att få presentera och hälsa Sofia Arvegård Wallin välkommen till vår redaktion. Sofia har tidigare skrivit för Mad in Sweden och kommer närmast att ansvara för vår nylanserade Facebook-sida och vårt Nyhetsbrev (läs mer nedan). Sofia kommer även ha en viktig roll i vårt strategiska utvecklingsarbete och vara med i vårt globala nätverk, Mad in the World Network (se nedan). Läs mer om Sofia >>

Facebook-sida

Vi har under hösten lanserat vår nya Facebook-sida där vi delar våra publiceringar och erbjuder våra läsare möjlighet till diskussioner och debatt. Se och gilla vår nya Facebook-sida >>

Nyhetsbrev

Vi har också under senhösten lanserat vårt nya nyhetsbrev. Nyhetsbrevet distribueras en gång i månaden och innehåller en samling av månadens publicerade nyheter. Prenumerera på vårt nyhetsbrev >>

Mad in the World Global Network

Vi har under 2022 fortsatt att fördjupa och utveckla samarbetet med våra numera 11 “systerupplagor” runt om i världen. Detta bland annat genom våra månatliga globala nätverksmöten. Vi har också under året fått hälsa Mad in Ireland och Mad in Netherlands välkomna i nätverket där ytterligare upplagor håller på att startas i ett flertal länder.

Gott nytt år 2023

Vi hoppas att du som läsare haft behållning av de artiklar som vi publicerat under åter och att du vill fortsätta följa oss även under kommande året 2023.

Vill du bidra till vårt arbete, antingen med texter eller annat engagemang så hör gärna av dig till undertecknad via lasse@lassemattila.com så stämmer vi av. Ditt engagemang behövs för den förändring som vi finns till för att skapa.

Vi önskar er alla ett fantastiskt nytt år 2023 och ser fram emot att höras och ses under året!

Lasse Mattila
Chefredaktör
Mad in Sweden