Klara-fallet: tvångsvården avslutad men rättsskandalen fortsätter

0
271

I torsdags avskrev chefsöverläkaren slutligen den psykiatriska tvångsvården som skadade Klara mer än den hjälpte. Men rättsskandalen fortsätter efter att Högsta förvaltningsdomstolen i veckan avslog Klaras begäran om prövningstillstånd i ärendet som med otäck precision blottat bristerna inom svensk psykiatri och svenskt rättsväsende.

Torsdagen den 4 juni, drygt tre veckor efter att chefsöverläkaren skulle ha avslutat den psykiatriska tvångsvården, kom äntligen beskedet. Tvångsvården var avslutad. Därmed är Klaras 205 dagar långa flykt från hälso- och sjukvården och den psykiatriska tvångsvården över.

Utifrån de uppenbara missförhållanden som ärendet synliggjort hos den aktuella vårdgivaren och i chefsöverläkarens hantering av den psykiatriska tvångsvården återstår nu ett klagomål och en anmälan till såväl vårdgivaren, tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som Justitieombudsmannen (JO), samt en bedömning om eventuell polisanmälan mot chefsöverläkaren. I skrivande stund arbetar vi med ett formellt klagomål till vårdgivaren som ska få möjlighet att utreda och uttala sig i fallet inför den fortsatta processen.

Rättsskandalen fortsätter

Den psykiatriska tvångsvården är avslutad men rättsskandalen fortsätter. I veckan meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att man avslår Klaras överklagande och begäran om prövningstillstånd för att få de principiellt viktiga frågorna som ärendet synliggjort avgjorda. Även HFD:s beslut, liksom kammarrättens tidigare avslag på Klaras överklagande av den psykiatriska tvångsvården, meddelades utan motivering.

Då den psykiatriska tvångsvård som Klara utsatts för uppenbart saknat laglig grund, vilket vi också påvisat i vår bevisföring till både kammarrätten och HFD, är HFD:s beslut anmärkningsvärt.

Nästa steg Europadomstolen

Då HFD är den högsta och sista instans inom de allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige går beslutet från HFD inte att överklaga. Därmed är nu de rättsliga möjligheterna att få de principiellt viktiga frågorna som Klara-fallet aktualiserat utredda uttömda inom svenskt rättsväsende.

Väljer vi att driva ärendet vidare är nästa steg Europadomstolen dit enskilda personer kan vända sig om man anser att ens fri- och rättigheter enligt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna eller enligt något av tilläggsprotokollen blivit kränkta. Något som är uppenbart i Klaras fall.

Rättsosäkerheten äventyrar förtroendet för psykiatrin och för rättssystemet

Många av dem som följt min rapportering av Klara-fallet har hört av sig till mig för att dela med sig av sina liknande erfarenheter som dem som Klara har fått förvärva under de gångna månaderna. Alla dessa personliga berättelser vittnar om inte bara destruktiva maktobalanser och omfattande rättsosäkerhet utan också om omfattande systemfel i vårt välfärdssamhälle. Inte minst när det gäller psykiatrin och rättsväsendet.

Att de övergrepp som idag sker i vårdens och i lagens namn skapar misstroende mot systemet är förståeligt. Jag har själv på rak arm svårt att komma på något som skapar misstroende lika effektivt som när det system som finns till för att hjälpa och värna om våra grundläggande mänskliga fri- och rättigheter i stället skadar och traumatiserar människor i redan utsatta situationer.

Yttersta tragedin ligger i tystnaden – därför måste vi berätta

Som Martin Luther King en gång konstaterade så är den yttersta tragedin inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad. Hur det förhåller sig med ondska och godhet låter jag vara osagt men nog är det uppenbart att vi inte längre kan blunda och vara tysta om de systemfel och missförhållanden som råder inom svensk psykiatri och svenskt rättsväsende.

Det är först när vi synliggör det dysfunktionella som vi kan kräva och genomförda förändring. Och förändring behövs verkligen. Idag kanske mer än någonsin.

Lasse Mattila

Vill du läsa mer om fallet Klara så kan du göra detta genom mina tidigare artiklar nedan.