Kräv rätt till medicinfri behandling inom psykiatrin

0
300

På initiativ från Vänsterpartiet beslutade riksdagen att barn under 18 år från 1 januari 2016 ska erbjudas kostnadsfria läkemedel. Inga barn behöver avstå från läkemedel på grund av föräldrarnas ekonomi.

Socialstyrelsen har nu följt upp läkemedelsuttagen efter reformen som inneburit ökade förmånskostnader för regionerna. Antalet uttag av läkemedel har ökat med 22 procent.  Från början var det framför allt barn från familjer med låg inkomst men nu ökar uttagen i grupper med högre inkomst säger Staffan Söderberg, utredare på Socialstyrelsen. Nästan hälften av läkarna säger att de före reformen träffade föräldrar som uppgav att de inte hade råd att köpa förmånsklassade läkemedel till sina barn

De tre vanligast förekommande är astmamedicin följt av antibiotika samt adhd-preparat. Alltfler barn medicineras mot adhd och kostnadsfriheten är mycket viktig eftersom medicinering sker med nya och dyra preparat konstaterar utredaren. Adhd-medel har störst ökning av absoluta förmånskostnader, följt av melatonin, astmamedel, antibiotika, mjukgörande salvor, medel mot förstoppning och allergi

En del enskilda läkemedel har ökat mycket kraftigt. Uttagen för sömnmedlet melatonin har stigit med 477 procent sedan reformen infördes. En förklaring är enligt Söderberg att allt fler barn diagnosticeras med adhd – ett tillstånd som bland annat ger sömnproblem. Han sätter vagnen före hästen och noterar inte att adhd medicineras med psykostimulantia som ger sömnsvårigheter

2012 skrev 6 ledande företrädare för den psykiatri på Gotland som förskriver mest psykofarmaka i Sverige (GA 27 nov 2012) ; ”med fler vuxna i skolan är vi övertygade om att färre barn skulle behöva behandlas med läkemedel.” Det är en obehaglig framtidsvision att personal som ”sparas in” ersätts med medicin.

Tre krav som kan ställas på psykiatrin

  1. Upphör att medicinera barn för personalbrist i skolan.
  2. Garantera rätt till medicinfri behandling i likhet med Norge. Detta utesluter de ofta förekommande kraven på medicinering som förutsättning för annan behandling.
  3. Sänd in de obligatoriska uppgifter om biverkningar som ytterst sällan rapporterats samt informera skriftligt patienter och anhöriga om effekter och skadeverkningar av psykofarmaka.

För Vänsterpartiet är det nu motiverat att följa upp framgången när det gäller kostnadsfri medicin till barn med krav på rätten till medicinfri psykiatrisk vård. Vi ser en ökande förskrivning av psykofarmaka särskilt till yngre människor. Antidepressiva medel tas nu av över en miljon av befolkningen varav två tredjedelar är kvinnor. En allt högre andel av barn och ungdomars självskadebeteende och självmord har behandlats med preparat som avses korrigera en hittills obevisad kemisk obalans i hjärnan, men snarare skapar beroende och kemisk obalans.

Som följd av att man försummat uppföljning av självmord förmedlar folkhälsomyndigheten felaktig information. Har läkemedelsindustrin mot bakgrund av alarmerande data om vårdrelaterade självmord med hjälp av ledande psykiatriker förmått Socialstyrelsen att mörklägga fakta om verkliga förhållanden?

Betäffande adhd jämförde en tjugo år lång undersökning (Curtin m.fl.2018) i Utah närmare 32 000 personer medicinerade för adhd med typ Concerta med närmare 160 000 personer utan adhd. De medicinerade hade två och en halv gånger högre risk för sjukdom i basala ganglier och cerebellum (lillhjärnan) inklusive Parkinson

I tidigare behandlingsföreskrift rekommenderade Socialstyrelsen medicinsk behandling för adhd som sista åtgärd när annan behandling prövats. Nu har formuleringen ändrats till ”den som har fått diagnosen adhd bör få ta ställning till att pröva läkemedelsbehandling, i dialog med sin läkare.” Det är omvittnat att denna dialog ofta tar formen av krav på medicinering innan annan behandling ens kan övervägas

FN:s särskilde hälsorapportör, den lettiske psykiatern Dainius Püras, kräver ett djärvt politiskt engagemang och omedelbara åtgärder till förmån för rättighetsbaserad vård och omsorg. ”Patriarkala och överdrivet medikaliserade begrepp måste ersättas av deltagande psykosocial vård och omsorg i närsamhället.”

Lars Lundström

 

Artikeln tidigare publicerad i tidningen ”Internationalen”.