Saturday, 13, July, 2024

Savannah Rosén

1 POSTS 0 COMMENTS
Har en BA i psykologi, magister i socialt arbete, grundläggande psykoterapiutbildning, samt utbildning i traumabehandling och dans &-rörelseterapi. Arbetar idag som kurator och behandlare, håller föredrag om trauma och komplex traumatisering. Önskar med mitt arbete att öka förståelsen för att människors levda erfarenheter är viktiga i forskning och i kliniskt arbete och bredda samtalet till ett bio-psyko-socialt-kulturellt-spirituellt perspektiv.