Wednesday, 24, July, 2024

Sofia Arvegård Wallin

4 POSTS 0 COMMENTS
Sofia jobbar som föreläsare, utbildare och inspiratör. Hon föreläser om vikten av att förstå sin samtid och hur värderingar och trosföreställningar skapar ett osynligt nät kring allt vi gör. Hon pratar om läkning, om medvetandet och meditation. Sofia pratar om det intima sambandet mellan ledarskap, kultur och personlig utveckling och hon hjälper människor att läka i grupp.