Varnar för förskrivningen av antidepressiva läkemedel till barn och unga

0
436

I ett öppet brev till hälsovårdsmyndigheterna i Island, Norge, Sverige och Finland uppmanar danske professorn, Peter C Götzsche, myndigheterna att agera för att hejda den accelererande förskrivningen av antidepressiva läkemedel till barn och unga.

I sitt brev konstaterar Götzsche bl.a. att förskrivningen av antidepressiva läkemedel till barn och unga i Island, Norge, Sverige och Finland fortsätter att öka medan utvecklingen i hans hemland Danmark varit det motsatta. Sedan 2010 har förskrivningen av antidepressiva läkemedel till barn och unga minskat med 41 % i Danmark. Götzsche konstaterar också att ledande psykiatriker i de aktuella länderna fortsätter att hävda att antidepressiva läkemedel skyddar barn och unga mot självmord, trots att det finns omfattande och övertygande vetenskaplig bevisning för att antidepressiva läkemedel tvärtom ökar självmordsrisken.

Som en av anledningarna till minskningen av förskrivningarna i Danmark nämner Götzche införandet av varningstexter i bipacksedlarna för preparaten. Något som tidigare gjorts även i stora delar av övriga världen efter att amerikanska läkemedelsverket, FDA, 2004 och 2006 publicerat studier som visar att antidepressiva läkemedel fördubblar risken för självmord jämfört med placebo. I sitt öppna brev uppmanar Götzsche nu berörda myndigheter i Island, Norge, Sverige och Finland att agera för att hejda den accelererande och riskfyllda förskrivningen av antidepressiva läkemedel till barn och unga.

Läs Götzsches hela öppna brev, skickat den 22 november 2018 och utifrån uteblivna svar igen den 22 januari 2019, här.

Lasse Mattila