Mer än hälften upplever utsättningssymtom som gör det svårt att sluta med SSRI

0
435

Det har i Sverige de senaste tio åren skett en fördubblingen av utskrivningen av antidepressiva till både barn och vuxna och i en färsk rapport från Socialstyrelsen visas i diagram 4 hur denna dubbling hos barn till stor del beror på en ackumulation genom långvarig medicinering vilket då kan spegla den aktuella beroendeproblematiken med olustberoende, det vill säga svårighet att sluta på grund av utsättnings (abstinens) reaktioner, skriver Göran Högberg i sin slutkommentar på sin debattartikel Dags att införa långsam utsättning av SSRI? i Läkartidningen den 10 april 2019.

Högberg konstaterar vidare att “mer än hälften av patienterna som står på antidepressiva har utsättningsreaktioner (abstinensreaktioner) som kan göra det svårt att sluta. Även om detta inte kallas beroende enligt DSM-principer om lust och dosökning så betyder det att patienterna är fast i medicinering. I ICD:s diagnossystem nämns “physiological or physical dependence refers to tolerance and withdrawal symptoms”. Det är just denna fråga patienterna har “Kan jag bli fast ?”, det vill säga beroende i betydelsen olustberoende, svårt sluta på grund av negativa upplevelser.”

Läs debattartikeln samt kommentarerna till denna i sin helhet i Läkartidningen här.