Friday, 12, July, 2024

Depression: Vad myndigheter inte berättar

Mad in America, 2024-06-28. Av: Justin Karter. Svensk översättning: Lasse Mattila Ledande webbplatser om psykisk ohälsa beskriver felaktigt depression som en orsak till sina egna...

Wunderink: Antipsykotika kan trappas ned på ett säkert sätt utan att risken för återfall...

Mad in America, 2024-05-20. Av: Peter Simons. Svensk översättning: Lasse Mattila Långsam nedtrappning av antipsykotika med stöd för beslutsfattande kan förbättra vården för patienter med...

Sociala faktorer bakom psykiskt lidande, enligt ny studie

En nyligen publicerad studie belyser hur ogynnsamma sociala förhållanden kan öka sårbarheten för dålig mental hälsa över livstiden. Dessa förhållanden, starkt påverkade av strukturella...

Svenska forskare överskattar sin hederlighet

Forskning.se, 2024-02-26 Forskare som grupp överskattar sitt beteende vad gäller forskningsetik, enligt en ny studie. Många forskare tycker att de är bättre än andra på...

SSRI-exponering under graviditeten kopplad till fördröjd neonatal anpassning hos nyfödda

Mad in the UK, 2024-02-23. Av: Richard Sears. Översättning: Lasse Mattila En ny artikel som publicerats i Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal...

Forskare varnar för att ADHD-tester leder till massiv överdiagnostisering

Mad in the UK, 2024-02-12. Av: Peter Simons. Översättning: Lasse Mattila Bedömningsskalor och screeningmetoder för ADHD leder till att ett stort antal personer diagnostiseras felaktigt...

Vid självmordstankar kan sjukhusvistelse skada lika mycket som hjälpa

Mad in America, 2024-02-05 Av: Peter Simons. Översättning: Lasse Mattila Sjukhusvistelse minskade inte risken för dödliga eller icke-dödliga självmordsförsök under det kommande året. En ny studie...

Psykoterapi utan antidepressiva läkemedel ger bäst resultat vid depression

Mad in America, 2024-02-12. Av: Peter Simons. Översättning: Lasse Mattila En ny studie visar att enbart psykoterapi är det bästa förstahandsalternativet för att minska risken...

Obetalda skulder ökar risken för självmord

Forte, 2024-01-10 Obetalda skulder dubblar risken för självmord, visar forskning. En anledning, tror forskare, är att överskuldsatta upplever ett stort stigma. Det råder en stark...

Psykiska problem och ultraprocessade livsmedel: Ny studie visar samband

Av: Colin A. Dallimore. Översättning: Rose-Marie Sorokin En studie som nyligen publicerades i Cambridge University's Journal, Public Health Nutrition, kopplar samman ökad konsumtion av ultraprocessade...

Ny studie visar samband mellan barndomstrauma och psykos

Mad in America, 2023-12-15. Av: Ashley Bobak. Översättning: Lasse Mattila En ny studie belyser den djupgående inverkan som barndomstrauman har på utvecklingen av psykotiska symtom,...

ADHD-läkemedel kopplade till hjärt- och kärlsjukdomar

Mad in America, 2023-12-05. Av Richard Sears. Översättning: Lasse Mattila Tjänsteanvändare som tar läkemedel för att behandla ADHD kan löpa ökad risk för högt blodtryck och...

80 procent av befolkningen kommer att behandlas för psykisk ohälsa under sin livstid –...

Mad in America, 2023-10-23. Av Peter Simons. Översättning: Lasse Mattila En studie i JAMA Psychiatry visar att de flesta människor behandlas för "psykisk sjukdom" och...

Psykiatriska diagnoser sprids som virus på sociala medier

Mad in America, 2023-11-12. Av Peter Simons. Översättning: Lasse Mattila Forskare konstaterar att en massiv plötslig spridning av ovanliga psykiatriska problem följer mönstret för "psykosomatisk...

Antidepressiva under graviditeten påverkar utvecklingen av barnets hjärna

Mad in America, 2023-09-11. Av Peter Simons. Översättning: Lasse Mattila Minskade hjärnvolymer till följd av SSRI-exponering under graviditeten förklarades inte enbart av depression hos modern. I...

Psykiatriska diagnoser påverkar identitetsutvecklingen hos barn

Mad in America, 2023-10-04. Av Justin Karter. Översättnig: Lasse Mattila. Sophie Isobel undersöker de moraliska konsekvenserna och de potentiella långsiktiga effekterna på identiteten hos barn...

JAMA Psychiatry: Att lyfta familjer ur fattigdom kan förebygga psykoser

Mad in America, 2023-09-18. Av: Peter Simons. Översättning: Lasse Mattila Forskarna kontrollerade för familjehistoria av SMI (”serious mental illness”), vilket "ger trovärdighet till en kausal...

Antidepressiva ökar självmordsrisken hos ungdomar; ingen förebyggande effekt

Mad in the UK, 2023-09-01. Av: Peter Simons. Översättning: Lasse Mattila I en ny studie fann forskarna att SSRI-preparat ökade risken för självmordsförsök trefaldigt för personer...

STAR*D-skandalen växer: ett vetenskapligt bedrägeri i stor skala

STAR*D studien, som benämns som den största och längsta studie som någonsin genomförts för att utvärdera depressionsbehandling, har tidigare benämnts som en vetenskaplig skandal....

Skolkultur kan bidra till överdiagnostik, visar studie

Mad in America, 2017-10-10 Ny forskning, ledd av Ylva Odenbring vid Göteborgs universitet, visar att den professionella kulturen i olika skolor kan påverka hur barns...

Deltagare sökes till intervjustudie om neuropsykiatriska diagnoser utifrån unga vuxnas perspektiv och livslopp: hälsa,...

Har du blivit diagnostiserad med någon av diagnoserna ADHD, ADD och/eller autismspektrumtillstånd (inklusive diagnosen Aspergers syndrom och andra former av autismspektrumdiagnos) och vill ompröva,...

”Depressioner beror inte på serotoninbrist”

Forskning & Framsteg, 2022-08-22 Deprimerade människor får fortfarande höra att deras nedstämdhet beror på ”serotoninbrist i hjärnan”. Det är fel, enligt en färsk genomgång av...
Bild på en kvinna sittandes på golvet med ansiktet tryckt i armarna.

Depression inte orsakad av kemiska obalanser i hjärnan

Enligt en nyligen publicerad brittisk studie beror depression inte på låga serotoninhalter i hjärnan, så som det länge påståtts. Snarare ligger orsakerna i svåra...

“Överdrivna” screeningformulär: ohjälpliga, ineffektiva och potentiellt skadliga

Mad in America, 2021-06-29. Av Peter Simons. Svensk översättning: Lasse Mattila Vissa patienter fick mer än 100 frågeformulär för screening när de gick till sin...

Argument för att införa vård med minimal användning av läkemedel vid psykos och schizofreni

I en ny artikel i tidskriften Psychosis undersöks om alla med psykos behöver långvarig antipsykotisk behandling och om det finns evidens för alternativa vårdmodeller. I...

Studie bekräftar överdiagnostisering av ADHD hos barn och tonåringar

Av Peter Simons, 2021-05-03 Medicinska forskare presenterar bevis för att ADHD överdiagnostiseras hos barn och tonåringar, vilket kan leda till stora skador. En ny studie visar...

Förskrivningsmönster för stimulantia för ADHD påverkas inte av vetenskapliga bevis

Av Peter Simons, 2021-04-13 En studie från Nederländerna visade nyligen att trots att många högkvalitativa publikationer under de senaste 20 åren ifrågasatt stimulant-behandlingen av ADHD,...

Återhämtningsfrekvensen är sex gånger högre för dem som slutar med antipsykotika inom två år

Av Peter Simons, 22 februari 2021 Ny forskning visar att personer med "allvarlig psykisk sjukdom" som slutar ta antipsykotika efter den första behandlingen har större...

Minnesåterkonsolidering och psykoterapi

Psykoterapi, 4/2020 Av Göran Högberg, leg läk, med dr, specialist i barn och ungdomspsykiatri, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut. Privatpraktiserande. Detta är en skiss över...

Tidiga miljöfaktorer som ger risk för utvecklingsstörningar

Enligt Läkartidningen den 20 augusti har läkaren och doktoranden Torkel Carlsson nyligen publicerat en systematisk översikt av140 tvilling- eller syskonstudier som till och med...

Motbevisad teori om kemisk obalans leder till sämre behandlingsutfall vid depression

Av Ana Florence, PhD, 2020-08-04. Översättning av Ann-Cathrine Persson. En ny studie visar att biologiska förklaringsmodeller till depression, däribland den motbevisade teorin kring ”kemisk obalans”,...

Återhämtning – från personlig reformering till social förändring

Av Alain Topor, Inger Beate Larsen  och Tore Dag Bøe. En av de stora landvinningarna som återhämtningsforskningen har bidragit med är att förstå att personer...

Ökade förskrivningen av antidepressiv medicin till unga kan förklaras av utbyggnaden av vården

En grupp forskare har kartlagt användningen av antidepressiv medicin bland barn och unga i  åldern 5-19 år i de nordiska länderna. De fann att...

Positiva effekterna av antidepressiva SSRI-preparat så ringa att behandling är tveksam

När de moderna antidepressiva medicinerna, SSRI-läkemedel, först lanserade på 90-talet var många optimistiska. SSRI-preparaten gav mindre biverkningar är de s.k. TCA-preparaten som tidigare dominerat....

Leder ADHD-medicinering av barn till låg antidepressiv medicinering i tonåren?

Med visst forskningsstöd förväntade man sig att en 12-årig långtidsstudie av 6830 barn skulle påvisa låg förbrukning av antidepressiva medel hos tonåringar (13-18 år)...

Sociala villkor är avgörande för psykiska problem

Nyligen publicerades ett rapport från England som visade att barn och unga som lever i familjer med olika påfrestningar har 3 gånger högre risk...

Självmordsförsök – en indikator på samhällets brister

I en aktuell artikel beskriver Karin Hughes och medarbetare samband mellan uppväxtvillkor och risken för bl.a. självmordsförsök. Som förväntat ökade risken för självmordsförsök om...

Forskare rekommenderar långsam nedtrappning av SSRI

I en nyutkommen artikel i den engelska vetenskapliga tidskriften The Lancet behandlas frågan om svårigheter att sluta med antidepressiv medicin . Specifikt inriktar sig...

Antipsykotiska läkemedel kopplade till hög risk för dödsfall hos barn

Mad in America, 2018-12-25. Av Peter Simons. Svensk översättning: Lasse Mattila. En ny studie visar att barn och ungdomar som tar en hög dos av...

Samband mellan antidepressiv medicinering och självmordshändelser

Sambandet mellan självskada (självmord och självmordsförsök) och medicinering med antidepressiv medicin redovisades nyligen i en kort rapport . Läkarna Sven Bremberg och Göran Högberg...

Bastubad minskar risken för psykosinsjuknande

Läkartidningen, 2018-12-18 Bastubad kan vara bra vid ett antal sjukdomar – men fler studier krävs. Det vetenskapliga underlaget ännu inte tillräckligt för allmänna rekommendationer. Nyligen har en...