Saturday, 20, July, 2024

Ann-Cathrine Persson

1 POSTS 0 COMMENTS
Med breda erfarenheter från och insikter om det svenska välfärdssystemet skriver jag för att uppmärksamma orättvisor och systemfel och för att uppmana till aktion och engagemang för ett varmare, vänligare och mer välfungerande samhälle.