Psykiska problem och ultraprocessade livsmedel: Ny studie visar samband

0
579

Av: Colin A. Dallimore. Översättning: Rose-Marie Sorokin

En studie som nyligen publicerades i Cambridge University’s Journal, Public Health Nutrition, kopplar samman ökad konsumtion av ultraprocessade livsmedel med psykiska problem. Studien visade att personer som äter större mängder ultraprocessade livsmedel var betydligt mer benägna att rapportera mild depression och/eller en ökning av antalet psykiskt ohälsosamma eller oroliga dagar per månad. Detta är en viktig studie eftersom den ger en möjlig koppling mellan den moderna, industrialiserade kosten och den senaste tidens försämring av den mentala hälsan.

Syftet med denna studie var att fastställa om det finns ett samband mellan ökad konsumtion av ultraprocessad mat (UPF) och psykiska problem. Läsare av Dr. Chris Palmers bok Brain Energy kommer inte att bli förvånade över resultaten.

Vad är egentligen ett ultraprocessat livsmedel?

I den här studien definierades en UPF som en industriell formulering av oljor, fetter och sockerarter som innehåller lite eller ingen hel mat. Exempel på detta är många produkter som vanligtvis betraktas som “skräpmat”, till exempel frukostflingor, chips, sockersötade drycker, kakor, tårtor och bröd. Forskarna använde det standardiserade NOVA-klassificeringssystemet för livsmedel för att bestämma vilka livsmedel som skulle definieras som UPF. Detta möjliggjorde standardisering och större noggrannhet vid jämförelse av resultaten från liknande studier.

I studien tittade man på data från 10 359 vuxna amerikanska deltagare i National Health and Nutrition Examination Survey. I denna undersökning svarade deltagarna på frågor om demografi och hälsa och gjorde 24 timmars kostregistrering.  Forskarna sorterade sedan in deltagarna i fem grupper baserat på andelen kalorier som intogs i form av UPF, där grupp 1 intog minst (0-19% UPF) och grupp 5 intog mest (>80% UPF).

För att bedöma symtom på depression tittade studien på deltagarnas svar på PHQ-9, ett standardiserat frågeformulär som används för att screena för depression. Dessutom ville forskarna bedöma den psykiska hälsan i ett bredare perspektiv. För att göra detta tittade studien på deltagarnas svar på följande frågor: “Under de senaste 30 dagarna, hur många dagar var din mentala hälsa inte bra?” och “Under de senaste 30 dagarna, hur många dagar kände du dig orolig, spänd eller ängslig?”

Forskarna använde den demografiska informationen i undersökningen för att justera för ålder, kön, etnicitet, BMI, inkomstsnivå, rökningsstatus och fysisk aktivitet. I slutändan visade studien att personer med den högsta konsumtionen av UPF, grupp 5, var betydligt mer benägna att ha mild depression än de i grupp 1. Personer i grupp 3-5 var också mer benägna att ha fler psykiskt ohälsosamma dagar och oroliga dagar än de i grupp 1. Med andra ord visar denna studie att personer som får 40% eller mer av sina kalorier från UPF är mer benägna att ha negativa psykiska symtom.

Den genomförda studien har dock vissa begränsningar. Referensgruppen (grupp 1, 0-19% UPF) innehöll endast 305 individer. Som jämförelse hade grupp 5 885 individer och grupp 4 3 286 individer. Detta gör inte studien ogiltig på något sätt, men en större referensgrupp skulle förbättra studiens generaliserbarhet till en större population.

Med detta sagt är denna studie ytterligare ett bevis i en växande mängd forskning som kopplar UPF till problem med mental hälsa och kognition. En liknande studie visade en koppling mellan UPF och kognitiv nedgång. Det är viktigt att notera att detta är några av de första studierna som visar tydliga samband mellan ohälsosamma kostvanor och psykisk hälsa. Dessa data kan bland annat tyda på att dålig kost och störningar i ämnesomsättningen är en orsak till den försämrade psykiska hälsan hos den amerikanska befolkningen.

Kopplingen mellan hjärna och energi

Det är en vanlig uppfattning att hög konsumtion av ohälsosamma livsmedel, till exempel de UPF som diskuteras ovan, kan leda till problem med kroppens ämnesomsättning och mitokondrier. I Brain Energy tar Dr. Palmer detta ett steg längre och föreslår att dessa problem med ämnesomsättningen och mitokondrierna även kan påverka hjärnan. Kort sagt innebär Dr Palmers teori att psykiska problem är metaboliska störningar i hjärnan.

Källa: Hecht EM, Rabil A, Martinez Steele E, Abrams GA, Ware D, Landy DC, Hennekens CH. Cross-sectional examination of ultra-processed food consumption and adverse mental health symptoms. Public Health Nutr. 2022 Nov;25(11):3225-3234. doi: 10.1017/S1368980022001586. Epub 2022 Jul 28. PMID: 35899785; PMCID: PMC9991859.

Artikeln är tidigare publicerad i webbmagasinet Brain Energy.

Colin A. Dallimore
Colin är medgrundare och VD för MediKnow International, ett företag inom medicinsk utbildning. Han är också författare till flera studier inom hälsovård och neurovetenskap. Colin avslutar sitt sista år på läkarutbildningen och siktar på en specialistutbildning i psykiatri. Han brinner för att utforska nya behandlingsmetoder och förstå de bakomliggande orsakerna till psykiska problem.