Skolkultur kan bidra till överdiagnostik, visar studie

0
333

Mad in America, 2017-10-10

Ny forskning, ledd av Ylva Odenbring vid Göteborgs universitet, visar att den professionella kulturen i olika skolor kan påverka hur barns beteende uppfattas och hur skolpersonal bemöter barnen.

Personal på skolor som var mer fokuserade på ADHD-diagnoser beskrev barnens beteende i termer av individuella sjukdomar, vilket tog barnen ur deras sammanhang av sociala interaktioner, etnicitet, kön och socioekonomiska status. Personal på skolor som var mindre fokuserade på diagnoser beskrev barnen på ett holistiskt sätt och tog hänsyn till dessa andra faktorer. Detta enligt en svensk studie om skolkulturens betydelse för förståelsen och bemötandet av våra barns och ungas utmaningar i skolan.

Läs mer (engelska) >>

Se studien i sin helhet (engelska) >>