Självmordsförsök – en indikator på samhällets brister

1
220

I en aktuell artikel beskriver Karin Hughes och medarbetare samband mellan uppväxtvillkor och risken för bl.a. självmordsförsök. Som förväntat ökade risken för självmordsförsök om unga haft erfarenhet av problem i familjen som exempelvis alkoholmissbruk, misshandel, depression och skilsmässa. De ungdomar som under uppväxten varit utsatta minst fyra problem av denna typ löpte 18 gånger högre risk för att ha gjort ett självmordsförsök. En åtgärd som författarna diskuterar är att tidigt identifiera dessa barn och sätta in åtgärder. Ett realistiskt antagande är att sådana åtgärderna skulle kunna minska den individuella risken för självmordsförsök med 20 procent. En enkel beräkning visar dock att endast 13 procent av samtliga självmordsförsök skulle kunna förhindras på detta sätt. Skälet är att de flesta självmordsförsök genomförs av unga med ingen eller måttlig belastning. Uppgifterna tyder på att det är svårt att minska förekomsten av självmordsförsök endast med hjälp av att insatser för de mest utsatta.

Studien var genomförd i 10 central- och östeuropeiska länder. Utvecklingen av självmordsförsök i dessa länder har varit dramatisk. Exempelvis halverades risken för självmordsförsök i Ryssland i ålder 15-19 år under perioden 2000-2017. Trots att levnadsvillkoren i Ryssland fortfarande är problematiska har det således skett en avsevärd förbättring. Uppgifterna tyder på att det mest verkningsfulla sättet för att reducera risken för självmordsförsök är att utveckla samhället som helhet. Självmordsförsök bland unga kan uppfattas som en indikator på samhällets brister snarare än på individens och familjens brister.

Sven Bremberg

Referens

Hughes K, Bellis MA, Sethi D, Andrew R, Yon Y, Wood S, et al. Adverse childhood experiences, childhood relationships and associated substance use and mental health in young Europeans. European Journal of Public Health. Epubl 22 March, 2019.

Du finner Karin Hughes och medarbetarnas artikeln här.

1 COMMENT

  1. Utveckla samhället, som helhet! Ja, tack. Av erfarenhet vågar jag nog inte vara optimistisk tyvärr. Maktpersoner inom t.ex. soc, AF, FK, psyk, ser alltid till att krossa minsta förhoppning. Dock är det verkligen förvånande och intressant att ett land som Ryssland(av alla) lyckats komma en bit på vägen med att minska antalet självmord. Utan att som i Sverige psykofarmaka-lobotomera/anstalts-vuxen-dagis-internera allt för många.