Bastubad minskar risken för psykosinsjuknande

0
153

Läkartidningen, 2018-12-18

Bastubad kan vara bra vid ett antal sjukdomar – men fler studier krävs.

Det vetenskapliga underlaget ännu inte tillräckligt för allmänna rekommendationer.

Nyligen har en serie studier av bastubadandets effekter vid olika sjukdomar uppmärksammats och några även kort refererats i Läkartidningen [1-4]. Forskare vid Östra Finlands universitet i Kuopio extraherade fakta från Kuopio ischemic heart disease risk factor study (KIHD), en epidemiologisk studie som samlade deltagare under 1980-talets senare hälft. 3 433 slumpvis utvalda män mellan 42 och 60 år gamla, boende i Kuopio med omgivningar, kontaktades [5]. Av dessa deltog 2 682 i studien och när såväl de 355 som inte lämnat komplett svar på enkätens frågor kring bastubadande som de 12 som inte badade bastu alls hade uteslutits återstod 2 315 män. Det är från uppföljningen av dessa som ett antal nyligen publicerade artiklar om bastubadandets hälsoeffekter har sitt ursprung.

Läs hela artikeln av S Bertil Olsson, professor emeritus, avdelningen för kardiologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, här.

Ursprungliga studien 2018-09-02 av Tanjaniina Laukkanen, Jari A. Laukkanen och Setor K. Kunutsor finner du här.