Argument för att införa vård med minimal användning av läkemedel vid psykos och schizofreni

1
517

I en ny artikel i tidskriften Psychosis undersöks om alla med psykos behöver långvarig antipsykotisk behandling och om det finns evidens för alternativa vårdmodeller.

I artikeln rekommenderas att vårdgivare bör uppmuntras att utveckla ett psykosocialt behandlingspaket för personer med psykos eller schizofreni som ger en realistisk möjlighet att minimera exponeringen till “antipsykotiska” läkemedel.

Utvecklingen av allvarlig psykisk ohälsa är starkt kopplad till vår miljö, särskilt till trauma och svåra livshändelser. Behandlingarna vid allvarliga psykiska problem är dock ofta främst biomedicinska och inriktade på medicinering. För personer med diagnosen schizofreni eller psykos handlar det ofta om “antipsykotisk” medicinering.

Även om “antipsykotika” i vissa fall har kunnat visa sig minska symtomen och risken för återfall i psykos, har många patienter liten nytta av dessa läkemedel som också ofta kan leda till allvarliga biverkningar. Detta leder till att en växande andel människor inte vill ta “antipsykotika” utan istället önskar alternativa behandlingsformer.

Även om erfarenheterna av “antipsykotika” hos många är problematiska finns det i många länder för närvarande inga riktlinjer för vare sig nedtrappning eller för formella behandlingsalternativ. Detta trots att sådana alternativ finns tillgängliga i vissa länder. Som exempel på tillgängliggörandet av alternativen kan nämnas regeringarna i Norge och Vermont (USA) som efter påtryckningar från bl.a. patientorganisationer uppmanat till upprättandet av verksamheten för “minimal medicinering”.

Läs artikeln i sin helhet här (engelska).

*********

Cooper R E, Mason J P, Calton T, Richardson J, Moncrieff J. Opinion Piece: The case for establishing a minimal medication alternative for psychosis and schizophrenia. (länk)

1 COMMENT

  1. Det är skrämmande, och också för att det är en grupp som har, om någon alls, mycket svag röst i själva diskussionen kring andra behandlingsmöjligheter eller förklaringsmodeller. Det är lätt att bortförklara eller i praktiken ogiltigförklara, i stort sett alla argument och föraklringsmodeller som kommer från en grupp, eller någon, som bedömts ha psykotiska symtom.

    Jag är pessimist vad gäller en en utveckling med önskvärda behandlingsmöjligheter och förklaringsmodeller för personer som bedömts ha psykotiska symptom eller diagnoser.